Kvietimas teikti paraiškas dėl MTEP projektų, skirtų krašto apsaugos poreikiams, konkursui - universalaus jutiklių bloko sukūrimas

Galioja iki

2018-12-17