Kvietimas teikti paraiškas finansuoti CERN projektus pagal ES investicijų priemonę „Inočekiai“ (Nr. 01.2.1-MITA-T-851)

Galioja iki

2020-09-30

Kvietimas teikti paraiškas paskelbtas ES investicijų svetainėje