BDAR
gdpr

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pradedantiesiems inovatoriams)

Galioja iki

2021-10-31

Kvietimas teikti paraiškas paskelbtas ES investicijų svetainėje.