Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ Nr. 11

Galioja iki

2021-01-29

Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas www.esinvesticijos.lt svetainėje