BDAR

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ Nr. 12

Galioja iki

2021-01-18

Kvietimas teikti paraiškas paskelbtas ES investicijų svetainėje