Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ Nr. 06 Nr. 01.2.2-MITA-K-702-06

Galioja iki

2020-02-20