Kvietimas teikti paraiškas į akceleravimo programą Singapūre Nr. SIN-01

Galioja iki

2018-04-13

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia įmones dalyvauti akceleravimo programoje Singapūre. Akceleravimo programos metu bus teikiamos konsultavimo, mokymo, verslo vystymo pagalbos ir patarimų teikimo, partnerių paieškos paslaugos įmonėms, taikant pažangias paslaugų teikimo priemones ir metodus. Planuojama, kad akceleravimo programa anglų kalba truks virš savaitės ir vyks 2018 m. gegužės 28 – birželio 3d. (datos gali nežymiai kisti)  Singapūre.

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS DALYVAUTI AKCELERAVIMO PROGRAMOJE SINGAPŪRE

Nr. SIN-01

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI

Įmonių dalyvavimo tarptautinėse akceleravimo programose finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (toliau – Agentūra) direktoriaus 2017 m. spalio 19 d. Nr. 2V-292 (toliau – Aprašas).

TIKSLAS

Skatinti įmonių augimą, inovatyvių gaminių, paslaugų ir technologijų (toliau – produktų) vystymą, plėtrą į tarptautines rinkas, bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio valstybių, dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose.

REMIAMA VEIKLA

Įmonių dalyvavimas akceleravimo programoje Singapūre.

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

Lietuvos Respublikoje registruotos įmonės vystančios veiklą finansinių technologijų, dirbtinio intelekto ir blokų grandinės technologijos („blockchain“) srityse

TINKAMI DALYVIAI

Dalyvis yra tinkamas, jei:

  • yra pareiškėjo darbuotojas, dirbantis įmonėje ne trumpiau kaip 2 mėnesius iki paraiškos pateikimo Agentūrai dienos;
  • moka anglų kalbą ne žemesniu kaip Europos Tarybos nustatytu kalbos mokėjimo lygiu B2;
  • tiesiogiai dalyvauja vystant inovatyvius įmonės produktus.

ATRANKOS KRITERIJAI

Remiamų įmonių atrankos kriterijai

  • įmonės vystomo produkto inovatyvumas ir perspektyvumas;
  • įmonės (dalyvio) patirtis ir galimybės išvystyti produktą;
  • įmonės pasirengimas dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose, poreikis vystyti produktą tarptautiniu mastu.

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • kelionės į  užsienio valstybę ir iš jos transporto išlaidos;
  • kelionės užsienio valstybės teritorijoje transporto išlaidos;
  • kelionės draudimo išlaidos;
  • gyvenamojo ploto nuomos užsienio valstybėje išlaidos.

AGENTŪROS APMOKAMŲ IŠLAIDŲ SUMA

Agentūros apmokamų dalyvavimo akceleravimo programoje Singapūre išlaidų suma (neįskaitant programos mokesčio) vienai įmonei negali viršyti 1300 eurų.

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Paraiškos teikiamos užpildytos pagal Aprašo 1 priede nustatytą paraiškos formą kartu su dalyvio gyvenimo aprašymu (CV) ir užpildytą paraiškos versiją anglų kalba (Application)  el. paštu info@mita.lt iki 2018 m. balandžio 13 d. 

KONTAKTAI PASITEIRAUTI

Tel. +370 (5) 264 4704, El. p. viktorija.braziunaite@mita.lt