Kvietimas teikti paraiškas į H2020 informacinį renginį saugios visuomenės tematika

Galioja iki

2020-01-23

ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Horizontas 2020 saugios visuomenės potemės nacionalinių koordinatorių tinklas SEREN4 2020 m. kovo 12-13 d. Briuselyje organizuoja informacinę dieną ir partnerių paieškos renginį, skirtą Horizontas 2020 saugios visuomenės potemės 2020 m. kvietimams.

SEREN4" gali padengti dalį dalyvavimo informacinėje dienoje išlaidų Lietuvos dalyviams iš mokslo ir studijų institucijų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ), nacionalinių ir regioninių administracijų bei kitų ne pelno siekiančių institucijų. Finansuojama iki 700 eur išlaidų (lėktuvo arba traukinio bilietas ir apgyvendinimas).

Renginio dalyviai turi atitikti nustatytus reikalavimus: būti mokslo ir studijų institucijų, MVĮ, nacionalinių ir regioninių administracijų bei kitų ne pelno siekiančių institucijų darbuotoju; vykdyti su saugios visuomenės iššūkiais susijusius mokslinius tyrimus ir diegti inovacijas. Pretendentai finansavimui gauti turi užpildyti pridedamą formą. 

Vertinimo kriterijai:

  • Mokslinių darbų reikšmė / inovatyvumas (publikacijos, patentai, projektai, etc.), turima tarptautinio bendradarbiavimo patirtis (25 % galutinio vertinimo);
  • Nacionalinio koordinatoriaus rekomendacija (25 % galutinio vertinimo);
  • Įsipareigojimas dalyvauti Horizontas 2020 kvietimuose (numatomi rezultatai, dalyvavimas Horizontas 2020 Security Society kvietimuose turi būti išsamiai aprašytas (50 % galutinio vertinimo).

Norintys dalyvauti atrankoje išlaidoms kompensuoti iki sausio 23 d. nacionalinei saugios visuomenės potemės koordinatorei Eglei Elenai Šataitei el. paštu egle.elena.sataite@mita.lt turi pateikti užpildytą formą ir dalyvio CV (anglų kalba).

Kontaktai pasiteirauti: Eglė Elena Šataitė, egle.elena.sataite@mita.lt, tel. +370 604 78738

Apie renginį