Kvietimas teikti paraiškas į partnerių paieškos misiją Ukrainoje

Galioja iki

2018-02-15

Partnerių paieškos tarptautinių mokslinių tyrimų ir inovacijų programoms misija į Ukrainą

Ūkio ministerija ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia  verslo atstovus (įmones, klasterius, įmonių tinklus) teikti paraiškas dalyvauti partnerių  paieškos misijoje į Ukrainą.

Data: 2018 m. kovo 5 – 7 d. Kijevas, Černigovas (Ukraina)

Misijos tikslas: padėti Lietuvos įmonėms susirasti partnerių dalyvauti tarptautinėse MTEPI programose (H2020, Eurostars2, Eureka ir kt.).

Tikslinė grupė: inovatyvios įmonės, veikiančios informacinių ir ryšių technologijų (toliau - IRT) srityje (dirbtinio intelekto, debesų kompiuterijos, didelės apimties duomenų, kibernetinio saugumo, duomenų virtualizavimo ir pan.) ir kurios vykdo MTEP veiklą ir prisideda prie sumanios specializacijos įgyvendinimo.

Preliminari programa: Dalyvauti renginyje „ICT Innovation Forum: Lithuania - Ukraine“, ir B2B sesijoje. Susitikti su  Ukrainos inovacijų taryba, Kijevo ir Černigovo miestų verslo bendruomenėmis, Černigovo informacinių technologijų klasterio atstovais ir Technologinio universiteto bendruomene bei kitais potencialiai naudingais IRT srities atstovais tolimesniam bendradarbiavimui vystyti..

Misijos partneriai: Lietuvos Respublikos ambasada Ukrainoje, Kijevo prekybos rūmai, Černigovo informacinių technologijų klasteris ir kitos regiono įmonės.

Planuojama atrinkti iki 10 Lietuvos įmonių atstovų dalyvauti verslo misijoje. .

Paraiškų teikiamos iki š. m. vasario 15 d imtinai  el. paštu: info@mita.lt

Agentūros kompensuojamos vieno įmonės atstovo dalyvavimo  misijoje išlaidos iki 1000 Eurų:

1.    kelionės išlaidos į/iš Kijevas (Ukraina);

2.    apgyvendinimo išlaidos;

3.    vietinių kelionių tikslinės šalies teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis išlaidos, jeigu jos susijusios su misijos tikslais.

Svarbūs dokumentai:

Kontaktai pasiteirauti:

Viktorija Bražiūnaitė   |   Vyriausioji specialistė
Tel. +370 (5) 264 4704
El. p. viktorija.braziunaite@mita.lt