BDAR

Kvietimas teikti paraiškas III TechHub pre-aceleratoriaus ciklui

Galioja iki

2021-05-09

1.  Bendro pobūdžio informacija 
1.1.  Kvietimo pavadinimas  Kvietimas teikti paraiškas projekto „Startuolių platformos/aplinkos – technologijų uosto vystymas ir plėtra įtraukiant studentus, mokslininkus ir verslo atstovus (TechHub)“ pre-akceleratoriaus paslaugoms gauti.
1.2.  Projekto tikslas  Projekto tikslas – paskatinti tyrėjus, mokslininkus, studentus ir verslo atstovus plėtoti inovatyvias verslo idėjas, suteikti jų komandoms įvairiapusę inovacijų ir verslo paramos pagalbą ir sudaryti galimybes intensyviam aukštos pridėtinės vertės žiniomis grįsto verslo segmento augimui Lietuvos ekonomikoje. 
1.3.  Paslaugos, kurioms gauti teikiamos paraiškos 

Pre-akceleratoriaus programa: 3 mėnesius trunkančios intensyvios startuolių mokymų ir mentorystės sesijos

2.  Reikalavimai pareiškėjams
2.1.  Tinkami pareiškėjai 

Lietuvos Respublikoje registruotos įmonės, atitinkančios šiuos reikalavimus:

  • Dalyvavimui iki inkubacinėje programoje startuolis turi būti veikiantis, jo veikla turi atitikti startuolio sąvoką, numatytą Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme  („<...> didelį ir inovacijomis grindžiamą verslo plėtros potencialą turinti labai maža ar maža įmonė, veikianti ne ilgiau kaip 5 metus“;
  • bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį;
  • įmonė, kuri pateikė inovatyvumo, plėtros galimybių pagrindimą (pagal parengtą pavyzdinę formą)
3.  Paraiškų atrankos organizavimo tvarka
3.1.  Paraiškų pateikimo terminas  2021 m. balandžio 26 d. - 2020 m. gegužės 09 d. 23:59 val.
3.2.  Paraiškų teikimo tvarka  Pareiškėjai gali kreiptis dėl paslaugų pagal projektą užpildę el. paraiškos formą.
3.3.  Atrankos būdas 

Paraiškos atrenkamos vadovaujantis kriterijais:

  • Startuolio vykdomos veiklos inovatyvumas ir perspektyvumas (pagal įmonės pateiktą aprašymą);
  • Startuolių vystomo produkto ir (ar) paslaugos ir (ar) idėjos inovatyvumas ir perspektyvumas (produkto produkto ir (ar) paslaugos ir (ar) idėjos aprašymas – sritis, naujumas, konkurencinis pranašumas, komercinis potencialas ir pan.);
  • Įmonės (startuolio) patirtis ir galimybės išvystyti produktą (mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacinės veiklos vykdymo patirtis; darbuotojų patirtis ir kvalifikacija; ištekliai (pasiekti rezultatai), kurių pagrindu planuojama išvystyti produktą, ir pan.).
3.4.  Paslaugų teikimo forma  Negrąžinamoji subsidija, teikiama vadovaujantis de minimis reglamentu.
4.  Kita informacija
4.1.  Kontaktiniai asmenys pasiteirauti  Gediminas Rumšas, inovacijų ekspertas, tel (+370) 620 74089, el. paštas gediminas.rumsas@mita.lt