BDAR

Kvietimas teikti paraiškas NASA stažuotėms

Galioja iki

2018-03-28

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) skelbia kvietimą teikti paraiškas 2018 m. rudens stažuotei į JAV Nacionalinės aeronautikos ir kosmoso administracijos (NASA) Ames tyrimų centrą. Į šią stažuotę planuojama išsiųsti 4 studentus iš Lietuvos. 

Stažuotės trukmė – 16 savaičių.

Planuojamas stažuotės laikas: 2018 m. rugpjūčio 27 d.– gruodžio 14 d.

NASA projektai, kuriuose stažuotojai galės atlikti praktiką. 

Stažuotės metu MITA ir NASA atrinkti stažuotojai iš Lietuvos dirbs prie konkrečių tyrimų projektų ir turės galimybę prisidėti prie pačių pažangiausių mokslinių tyrimų vykdymo bei kosminių technologijų sukūrimo.

Stažuotės dalyviams MITA skirs stipendiją, kuria bus padengiamos kelionės į NASA ir grįžimo į Lietuvą išlaidos, taip pat apgyvendinimo, maitinimo, sveikatos draudimo ir vietinio viešojo transporto Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) išlaidos.

Atrinkti stažuotojai patys turės pasirūpinti tinkamos JAV vizos gavimu.

Reikalavimai

Teikti paraiškas stažuotėms NASA turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai:

 • studijuojantys Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijose bakalauro arba magistro laipsnį suteikiančiose gamtos, technologijų, inžinerijos ir matematikos studijų programose (angl. science, technology, engineering or mathematics (STEM)), išskyrus paskutinių kursų studentus;
 • turintys kompetencijos ir atitinkantys NASA keliamus reikalavimus aukščiau nurodytų projektų vykdymui;
 • turintys ne žemesnį nei 8 iš 10 balų studijų rezultatų vidurkį už visus praėjusius semestrus;
 • gerai mokantys anglų kalbą;
 • sutinkantys su NASA nustatytais reikalavimais, įskaitant bet neapsiribojant, reikalavimus dėl intelektinės nuosavybės teisų į stažuotės metu sukurtą intelektinę nuosavybę perdavimo NASA.

Konkurso schema

*Studentui, pateikusiam galiojantį tarptautinį sertifikatą, liudijantį anglų kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu, papildomai anglų kalbos mokėjimo tikrinimas nėra atliekamas. Jeigu pateiktas sertifikatas nebegalioja arba jis nepatvirtina anglų kalbos mokėjimo ne žemesniu nei B2 lygiu, tuomet tokį sertifikatą pateikusiam studentui anglų kalbos mokėjimo patikrinimas atliekamas bendra tvarka.

Agentūrai teikiami dokumentai

Studentai, norintys dalyvauti konkurse stažuotei NASA, Agentūrai turi pateikti šiuos dokumentus:

 • užpildytą paraišką stažuotei NASA (Aprašo 1 priedas) (toliau – paraiška);
 • mokslo ir studijų institucijos pažymą dėl studento studijuojamos studijų programos ir studijų rezultatų vidurkio už visus praėjusius semestrus (originalus dokumentas);
 • mokslo ir studijų institucijos sutikimą dėl studento stažuotės NASA (originalus dokumentas);
 • vieno dėstytojo, mokslo darbuotojo ar privačiame sektoriuje dirbančio mokslininko rekomendaciją skirti finansavimą stažuotei (originalus dokumentas);
 • galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso) kopiją.

SVARBU: paraišką reikia užpildyti ir argumentuoti ne keliais sakiniais, o LABAI IŠSAMIAI. Paraiškos bus vertinamos ekspertų ir į kitą etapą pateks tik tie studentai, kurie vertinimo metu surinks ne mažiau nei 7 balus iš 10.

Dokumentų pateikimo terminas 

Visi nurodyti dokumentai turi būti pateikiami MITA iki 2018 m. kovo 28 d. 16.30 val.

Dokumentų el. versijos MITA teikiamos el. paštu info@mita.lt, o originalai siunčiami paštu arba pristatomi asmeniškai adresu A. Goštauto g. 12-219, 01108 Vilnius. Dokumentus privaloma atsiųsti ir el. paštu, ir atsiųsti arba atnešti asmeniškai į MITA.

Laikoma, kad paraiška pateikta laiku, jeigu visi nurodyti dokumentai išsiųsti MITA paskutinę kvietime teikti paraišką nurodytą dieną arba pristatyti asmeniškai į MITA iki MITA darbo laiko pabaigos. 

Svarbūs stažuotės dokumentai

Kontaktinis asmuo konsultacijoms

 • Sigutė Stankevičiūtė, tel.: (8 5) 2127438, el. p.: sigute.stankeviciute@mita.lt