Kvietimas teikti paraiškas pagal CONCERT-Japan iniciatyvą

Galioja iki

2018-06-11

Apie priemonę

Europos interesų grupė CONCERT-Japan – tarptautinė jungtinė iniciatyva, remianti mokslo, technologijų ir inovacijų bendradarbiavimo veiklas tarp Europos šalių ir Japonijos. Ši iniciatyva  jungia 9 partnerius iš Bulgarijos, Čekijos, Ispanijos, Japonijos, Lenkijos, Lietuvos, Prancūzijos, Turkijos, Vokietijos​.

Iniciatyva pradėta vykdyti 2011 m. ir buvo finansuojama iš ES 7-osios bendrosios programos. Pasibaigus šiam sėkmingam projektui ir esant tolesniam poreikiui tęsti bendradarbiavimą su Japonija kaip šalimi partnere, buvo nuspręsta įkurti Europos interesų grupę (EIG) –  lanksčią bendradarbiavimo ir Europos bei Japonijos jungtinių veiklų koordinavimo platformą, kuri būtų finansuojama dalyvaujančiųjų EIG šalių iniciatyva.

Priemonės tikslas

Remti mokslo, technologijų ir inovacijų bendradarbiavimo veiklas tarp Europos šalių ir Japonijos.

Finansuojamos veiklos

  • išlaidos medžiagoms, smulki įranga;
  • išlaidos komandiruotėms;
  • mokslinių renginių organizavimo išlaidos;
  • išlaidos personalui;
  • Išlaidos pagal sutartis.

Išlaidų tinkamumo kriterijai nustatomi kiekvienos finansuojančios institucijos nacionalinėse taisyklėse.

Pareiškėjai

Lietuvos mažos, vidutinės ir didelės įmonės

Partneriai

Kiekvienas projekto konsorciumas turi turėti bent 3 partnerius – 1 iš Japonijos, dvi iš skirtingų Europos šalių, dalyvaujančių jungtiniame kvietime. 

Projektų atrankos būdas

Konkursinis finansavimas

Svarbūs dokumentai

Paskelbti kvietimai teikti paraiškas

Paskelbtas 5-asis kvietimas teikti paraiškas. Tematika - ang. k. „Functional Porous Materials“. Paraiškos teikiamos užpildžius elektroninę paraiškos formą internetu - https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/eig_jc2018 iki birželio 11 d. 13 val. (Lietuvos laiku).

Kontaktai pasiteirauti

Viktorija Bražiūnaitė, tel. (8 5) 2 644 704, el. p. viktorija.braziunaite@mita.lt