Kvietimas teikti paraiškas pagal ES investicijų priemonę „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“

Galioja iki

2020-04-27

Kvietimas paskelbtas ES investicijų svetainėje.