Kvietimas teikti paraiškas paramai kelionių išlaidoms kompensuoti – programa „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“

Galioja iki

2019-09-30

            

 

 

 

Kvietimo tikslas – skatinti dvišalių partnerysčių užmezgimą tarp Lietuvos ir Norvegijos įmonių bendriems projektams pagal programą „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ įgyvendinti.

Kvietimo suma – 50.000 EUR

Paraiškas dėl paramos kelionių išlaidoms kompensuoti gali teikti Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje registruotos privačios įmonės. Įmonės ir paraiškos turi atitikti kvietime nurodytas sąlygas.

Paraiškos yra teikiamos elektroniniu būdu.

Lietuvos įmonių paraiškos teikiamos per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą - E. mokslo vartai.

Paraiškos vertinamos nuolat iki kvietimo termino pabaigos (30/09/2019) arba kol pasibaigs kvietimui skirta finansavimo lėšų suma.

Patirtos kelionės išlaidos yra apmokamos kompensavimo būdu. Pareiškėjas privalo apmokėti išlaidas iš nuosavų lėšų ir po įvykdytos kelionės pateikti prašymą kompensuoti kelionės išlaidas.  

Kelionių išlaidos kompensuojamos 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ lėšomis.