BDAR
gdpr

Kvietimas teikti paraiškas tarptautinei „Eurostars 3“ programai

Galioja iki

2022-03-24

Įmonės, norinčios dalyvauti paskelbtame kvietime, paraiškas turi teikti tiesiogiai Eureka sekretoriatui

„Eurostars 3“ programos tikslas – skatinti MVĮ kurti inovatyvius produktus, paslaugas ir technologijas bei tapti savo srities lyderėmis tarptautinėje erdvėje. Vienas didžiausių programos privalumų – paraiškas teikiančios įmonės pačios gali nuspręsti, kokios tematikos projektus įgyvendins kartu su tarptautiniais partneriais iš trisdešimt septynių programoje dalyvaujančių valstybių. Partneriais projektuose gali būti mokslo studijų institucijos, įmonės bei tyrimų institutai. 

MITA 2022 m. sausio 20 d. organizavo renginį, kuriame įmonių ir mokslo studijų institucijų atstovai buvo supažindinti su „Eurostars 3“ programos dalyvavimo taisyklėmis, projektų tinkamumo ir vertinimo kriterijais, nacionalinėmis finansavimo taisyklėmis. Dalyviams pristatyta elektroninė paraiškos pildymo platforma ir paraiškų pildymo gairės. Renginio įrašą ir pranešimus galite rasti čia

Daugiau apie priemonę.