BDAR
Close

Lietuvos įmonės kviečiamos dalyvauti tvaraus vartojimo projekte

.
Galioja iki

2021-03-31

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kartu su projekto InterInoLT partneriais – Lietuvos inovacijų centru ir Lietuvos pramonininkų konfederacija, palaiko mokslo ir žiedinės ekonomikos principais grįstus sprendimus ir kviečia Lietuvos įmones registruotis ir dalyvauti tvaraus vartojimo įsipareigojimo projekte (angl. Green Consumption Pledge Initiative), suteikiančiame galimybę tapti matomais ir įvertintais tarptautiniu mastu. Juo siekiama skatinti įmones savanoriškai prisiimti konkrečius ir viešus įsipareigojimus, mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų pėdsaką, gaminti tvaresnius produktus, taip paspartinant verslo indėlį į tvarų ekonomikos atsigavimą ir sukurti vartotojų pasitikėjimą įmonių ir gaminių aplinkosaugos veiksmingumu.

„Tvarus ekonomikos augimas yra vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos (ES) tikslų, o šiandieniniai verslai atlieka itin svarbų vaidmenį siekiant ekologiškesnio ir tvaresnio vartojimo – daugelis įmonių gerina savo gamybos sprendimus, produktus ir paslaugas, remiantis žiedinės ekonomikos principais. Šio įsipareigojimo projekto tikslas – ES paversti švaresne ir konkurencingesne, tausojančia išteklius ir prisidedančia prie poveikio klimatui neutralumo įgyvendinimo“,- teigia Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) vadovas Gintas Kimtys.

Projekte dalyvauti gali visos įmonės, tiesiogiai bendraujančios su vartotojais, išskyrus įmones, veikiančias išskirtinai tik maisto sektoriuje (į jas bus orientuotas atsakingo verslo ir rinkodaros praktikos maisto sektoriuje elgesio kodeksas). Įmonės turi pateikti savo veiklos pristatymą ir aprašyti, kaip jos laikosi pagrindinių savanoriškų tvarumo įsipareigojimų. Yra siūlomi penkių rūšių pagrindiniai įsipareigojimai: 

I. Anglies dvideginio ar jo ekvivalento pėdsako skaičiavimas ir indėlis jį mažinant

  1. Įsipareigojimas skaičiuoti įmonės anglies dvideginio ar jo ekvivalento pėdsaką
  2. Įsipareigojimas skaičiuoti vieno ar kelių pagrindinių įmonės produktų anglies dvideginio ar jo ekvivalento pėdsaką
  3. Įsipareigojimas padidinti pasirinktų produktų dalį procentais įmonės apyvartoje arba produktų kategorijoje

II. Vartotojų sąmoningumo ir informavimo didinimas

  1. Įsipareigojimas skirti dalį reklamai skirtų įmonės resursų tvaraus vartojimo skatinimui 
  2. Įsipareigojimas dėl informacijos vartotojams teikimo – informacija apie anglies dvideginio ar jo ekvivalento pėdsako mažinimą turi būti lengvai pasiekiama, aiški, tiksli ir aktuali.

Įmonės gali prisiimti visus penkis rekomenduojamus įsipareigojimus, tačiau minimaliai turėtų prisiimti II dalyje nurodytus įsipareigojimus ir 1 arba 2, nurodytus I dalyje. Įmonės prie minimalių įsipareigojimų gali pasirinkti dar du papildomus įsipareigojimus savo nuožiūra.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti čia. Pateiktoje nuorodoje galite susipažinti su projekte dalyvaujančių tarptautinių kompanijų, tokių kaip LEGO ir L‘Oreal, įsipareigojimais.

Įmonių pristatymų pateikimo terminas – 2021 m. kovo 31 d. 

Susidomėjus dėl dalyvavimo, daugiau informacijos apie procesą kreiptis el. p. adresu  [email protected]