Pareigų aprašymas Spausdinti

IV. ŠIAS PAREIGAS DARBUOTOJO PAGAL DARBO SUTARTĮ FUNKCIJOS

1. Administruoja Agentūros kompiuterinį tinklą, informacines sistemas ir duomenų bazes.

2. Užtikrina kompiuterinės ir programinės įrangos, informacinių sistemų ir kompiuterinių duomenų apsaugą.

3. Organizuoja kompiuterinių duomenų kaupimą. 

4. Sistemina ir apdoroja skaitmeninius duomenis (grupuoja, suveda rezultatus, apskaičiuoja sąlyginius rodiklius ir t.t.).

5. Kontroliuoja kompiuterinės įrangos darbo efektyvumą, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, imasi reikiamų priemonių naudoti darbe šiuolaikines technines priemones.

6. Pagal kompetenciją remontuoja Agentūros kompiuterius bei prižiūri kompiuterinius tinklus.

7. Vykdo Agentūros internetinės svetainės priežiūrą, pastoviai ją papildo nauja informacija.

8. Organizuoja kompiuterinės ir programinės įrangos atnaujinimą.

9. Vykdo kompiuterinės ir programinės įrangos inventorizaciją.

10. Vykdo kitus vadovybės tarnybinius pavedimus.