Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Organizuoja ir prižiūri MITA patalpas, pagal poreikį atlieka smulkius santechnikos, elektros įrangos remonto bei kitus darbus ūkio tvarkymo srityje, organizuoja remonto darbus. 

2. Rūpinasi MITA darbuotojų saugiomis ir sveikomis darbo sąlygomis.

3. Prižiūri MITA tarnybinio (-ius) automobilio (-ius), užtikrina jo (-ų) švarą, tvarkingą techninę būklę, gedimų šalinimą.

4. Vykdo kitus vadovybės tarnybinius pavedimus. 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti vidurinį išsilavinimą.

2. Būti susipažinusiam su darbuotojų sveikatą ir saugą reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Turėti ne mažesnę kaip 10 metų profesinio darbo patirtį.

4. Turėti vairuotojo pažymėjimą, leidžiantį vairuoti lengvąjį automobilį (B kategorija) ir turėti ne mažesnę kaip 2 metų vairuotojo darbo patirtį.

5. Gebėti atlikti smulkius santechnikos, elektros įrangos remonto bei kitus darbus ūkio tvarkymo srityje.

6. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą bei dirbti komandoje.