Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Vykdo projekto vadovo pavedimus.
 2. Atlieka renginių plano sudarymą ir įgyvendinimą pagal Sumanią specializaciją;
 3. Naudodamasis vidiniais ir išoriniais duomenų šaltiniais analizuoja ir vertina verslo rinkos situaciją ir perspektyvas, teikia pasiūlymus renginių, konferencijų, forumo turiniui.
 4. Valdo kiekvieno renginio biudžetą;
 5. Rūpinasi reikiamomis renginio priemonėmis;
 6. Vyksta į renginio vietą, apžiūri ir suplanuoja renginio užduočių detales;
 7. Komunikuoja su paslaugų teikėjais, partneriais, koordinuoja renginių eigą, 
 8. Laiku teikia ataskaitas, kaupia informaciją ir ją apdoroja;
 9. Vykdo projekto renginių viešinimą ir dalyvių pritraukimą, taikant šiuolaikines informacines ir komunikacines technologijas;
 10. Organizuoja ir įgyvendina inovacijų ir technologijų parodas;
 11. Vykdo komunikacija su potencialiais parodos dalyviais; 
 12. Atsakingas už parodų viešinimą, dalyvių kvietimą ir pritraukimą; 
 13. Vykdo projekto bei projekto įgyvendinamų veiklų viešinimą.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
 2. Būti susipažinus su ES struktūrinių fondų veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais.
 3. Ne mažesnė nei 1 metų patirtis renginių organizavimo srityje.
 4. Labai geras užsienio kalbos (anglų k.) mokėjimas.
 5. Kompiuterinis raštingumas (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer).
 6. Raštvedybos taisyklių išmanymas.
 7. Mokėjimas valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją.
 8. Gebėjimas sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 9. Iniciatyvumas, savarankiškumas, komunikabilumas, pareigingumas, atsakingumas, darbštumas.
 10. Inovatyviai ir kūrybiškai mąstantis, turintis žiniųir gebėjimų sėkmingai organizuoti renginius, gebantis greitai priimti tinkamiausius sprendimus.
 11. Būti gerai susipažinus su Lietuvos bei užsienio inovacijų ekosistema.