Struktūra

MITA koordinavimo taryba

2017 m. lapkričio 10 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. 4- 649/V-866 patvirtinta MITA koordinavimo tarybos sudėtis:

 • Giedrius Viliūnas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo viceministras;
 • Mindaugas Glodas – asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ Tarybos pirmininkas; 
 • Daiva Kamarauskienė – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė;
 • Dimitrijus Kucevičius – Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Inovacijų departamento direktorius;
 • Birutė Miškinienė – Vilniaus universiteto Verslo mokyklos direktorė;
 • Gediminas Račiukaitis – Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Mokslo tarybos pirmininkas;
 • Arvydas Strumskis – komanditinės ūkinės bendrijos „Verslo angelų fondas I“ partneris;
 • Albertas Žalys – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento direktorius.

Informacija apie komisijas, darbo grupes ir jų veiklą

Technologinės plėtros komitetas

Į technologinės plėtros komitetą skiriami penki ekspertai iš mokslo ir verslo sričių, kuriuos siūlo: du Švietimo ir mokslo ministerija, du Ūkio ministerija ir vieną atstovą siūlo MITA. Pagrindinė komiteto funkcija yra patariamoji. Jis vertina MITA įgyvendinamų programų veiksmingumą, teikia siūlymus dėl programų tarybos sudėties.

MITA direktoriaus 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 2V-377 patvirtinta Technologinės plėtros komiteto sudėtis trejiems metams:

 • Prof. dr. (HP) Vytautas Getautis, Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Organinės chemijos katedra;
 • Habil. dr. Saulius Antanas Juršėnas, Vilniaus universiteto Taikomųjų mokslų instituto direktorius;
 • Dr. Gintaras Rimšas, UAB „Baltec CNC technologies“ valdybos pirmininkas;
 • Prof. Dr. Sigitas Urbonavičius, Vilniaus universiteto Rinkodaros katedros vedėjas.

Ekspertų tarybos

Agentūroje ekspertinę veiklą vykdo 3 ekspertų tarybos: Biomedicinos ir žemės ūkio mokslų taryba, Fizinių ir technologijos mokslų taryba bei Socialinių mokslų taryba. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-12