BDAR
gdpr

Struktūra

MITA koordinavimo taryba

2021 m. sausio 29 d.  Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. 4-62/V-147 patvirtinta MITA koordinavimo tarybos sudėtis:

 • Gintautas Jakštas – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministras;
 • Eglė Markevičiūtė – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų viceministrė;
 • Mindaugas Glodas – asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ tarybos pirmininkas; 
 • Daiva Kamarauskienė – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė;
 • Renata Lygienė – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų ir pramonės departamento Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus vedėja;
 • Tomas Martūnas – rizikos kapitalo fondo „Iron Wolf Capital“ vadovaujantis partneris; 
 • Birutė Miškinienė – Vilniaus universiteto Verslo mokyklos direktorė;
 • Gediminas Račiukaitis – Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro  Lazerinių technologijų skyriaus vadovas;
 • Albertas Žalys – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento direktorius.

Informacija apie komisijas, darbo grupes ir jų veiklą

Technologinės plėtros komitetas

Į technologinės plėtros komitetą skiriami penki ekspertai iš mokslo ir verslo sričių, kuriuos siūlo: du Švietimo ir mokslo ministerija, du Ūkio ministerija ir vieną atstovą siūlo MITA. Pagrindinė komiteto funkcija yra patariamoji. Jis vertina MITA įgyvendinamų programų veiksmingumą, teikia siūlymus dėl programų tarybos sudėties.

MITA direktoriaus 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 2V-377 patvirtinta Technologinės plėtros komiteto sudėtis trejiems metams:

 • Prof. dr. (HP) Vytautas Getautis, Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Organinės chemijos katedra;
 • Habil. dr. Saulius Antanas Juršėnas, Vilniaus universiteto Taikomųjų mokslų instituto direktorius;
 • Dr. Gintaras Rimšas, UAB „Baltec CNC technologies“ valdybos pirmininkas;
 • Prof. Dr. Sigitas Urbonavičius, Vilniaus universiteto Rinkodaros katedros vedėjas.

Ekspertų tarybos

Agentūroje ekspertinę veiklą vykdo 3 ekspertų tarybos: Biomedicinos ir žemės ūkio mokslų taryba, Fizinių ir technologijos mokslų taryba bei Socialinių mokslų taryba. 

MITA darbuotojų dalyvavimas darbo grupėse, komisijose, komitetuose, asociacijose

Švietimo, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos sektorinis profesinis komitetas | (kpmpc.lt)

Kūrybinės, meninės ir pramogų organizavimo, bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos kultūrinės veiklos sektorinis profesinis komitetas | (kpmpc.lt)

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-13