Intelektas

Intelektas LT-2

Ekspertinių išvadų dėl priemonės Nr.  01.2.1-LVPA-K-855 „Intelektas LT-2“ projektų teikimas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra neatlygintinai teikia ekspertines išvadas dėl projekto veiklų atitikimo MTEP (mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros veiklai) bei sumanios specializacijos kryptims ir prioritetams (pagal priemonę Nr.  01.2.1-LVPA-K-855„Intelektas LT-2“).

Pateikiami dokumentai:

Dokumentai priimami elektroniniu paštu info@mita.ltarba gali būti pateikti asmeniškai, pristatyti pašto kurjerio ar atsiųsti registruotu laišku Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai adresu: A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius.

Konsultacijos teikiamos tel. (+370) 679 56443.

Dokumentai priimami iki 2018 m. liepos 20 d.

Ekspertinės išvados įmonei bus pateikiamos per 30 kalendorinių dienų.

MITA ekspertinė veikla organizuojama vadovaujantis Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 2011 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 2V-27 „Dėl Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Kiti svarbūs dokumentai:

Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai.

Ekspertinių išvadų dėl priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-828 „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ projektų teikimas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra neatlygintinai teikia ekspertines išvadas dėl projekto veiklų atitikimo MTEP (mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros veiklai) bei sumanios specializacijos kryptims ir prioritetams (pagal pirmąjį Nr. 01.2.1-LVPA-K-828 priemonės „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ kvietimą)

Pateikiami dokumentai:

  • įmonės lydraštis;
  • paraiška, parengta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. 01.2.1-LVPA-K-828  priemonės „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 ir kvietimo reikalavimus bei Aprašo 5 priedas;
  • MTEP verslo planas.

Dokumentai priimami elektroniniu paštu info@mita.lt arba gali būti pateikti asmeniškai, pristatyti pašto kurjerio ar atsiųsti registruotu laišku Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai adresu: A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius.

Konsultacijos teikiamos tel. (+370) 679 56443..

Dokumentai priimami iki 2018 m. rugpjūčio 20 d.

Ekspertinės išvados įmonei bus pateikiamos per 30 kalendorinių dienų.

MITA ekspertinė veikla organizuojama vadovaujantis Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 2011 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 2V-27 „Dėl Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Kiti svarbūs dokumentai:

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-03