Pelno mokesčio lengvatos

pelno mokescio lengvata

Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu MITA neatlygintinai įmonėms, siekiančioms pasinaudoti pelno mokesčio lengvatomis, teikia ekspertines išvadas dėl jų vykdomos veiklos priskyrimo MTEP.

Pateikiami dokumentai:

Užpildytas prašymas (pildomas tiesiogiai informacinėje sistemoje) su priedais (MTEP veiklos vykdytojų gyvenimo aprašymai; kita svarbi informacija ir dokumentai, įrodantys MTEP veiklą (užregistruotos patentinės paraiškos, patentai ir kt.).

Dokumentų priėmimo tvarka:

Dokumentai priimami nuolat.

Dokumentai teikiami elektroninėmis priemonėmis per MTEPIS (interneto svetainės adresas http://www.e-mokslovartai.lt, skiltis „Kuriame“).

MITA išvados pateikimo tvarka:

Ekspertinės išvados įmonei bus pateikiamos per 60 kalendorinių dienų.

Svarbūs dokumentai:

Kontaktai pasiteirauti:

  • Daiva Keršienė, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 2 127 435, el. p. daiva.kersiene@mita.lt
  • Dr. Danutė Stankevičienė, Teisės, pirkimų ir vertinimų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 2 644709, 8 679 56443,  el. p. danute.stankeviciene@mita.lt
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-08