Smart FDI

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra neatlygintinai teikia ekspertines išvadas dėl projekto veiklų atitikimo MTEP (mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros veiklai) bei sumanios specializacijos kryptims ir prioritetams (pagal priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-T-848 „Smart FDI“).

Ekspertinių išvadų išdavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašas

Pateikiami dokumentai:

Dokumentai priimami elektroniniu paštu info@mita.lt arba gali būti pateikti asmeniškai, pristatyti pašto kurjerio ar atsiųsti registruotu laišku Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai adresu: A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius. 

Konsultacijos teikiamos tel. (+370) 679 56443.

Dokumentai priimami nuolat.

Ekspertinės išvados įmonei bus pateikiamos per 30 darbo dienų. 

MITA ekspertinė veikla organizuojama vadovaujantis Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 2011 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 2V-27 „Dėl Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Kiti svarbūs dokumentai:

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-03