BDAR
Close

Narystė TAFTIE

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) yra Europos inovacijų agentūrų tinklo TAFTIE narė.
MITA prie šio tinklo prisijungė 2011 m. ir aktyviai dalyvauja darbo grupių ir valdymo komitetų veikloje.
2018 m. Lietuva pirmininkauja TAFTIE asociacijai ir įgyvendina parengtą veiksmų planą.

Kas yra TAFTIE? 

TAFTIE yra Europos inovacijų agentūros tinklas (asociacija), jungianti 28 nacionalines inovacijas skatinančias institucijas iš 27 valstybių. 

Kodėl naudinga dalyvauti? 

Dalyvavimas TAFTIE leidžia bendradarbiauti tarptautiniu lygiu, siekiant gerinti inovacijų diegimo aplinką ir sąlygas, aktyviai dalyvauti procesuose, kuriant inovacijų politiką Europoje. 

MITA turi galimybę būti kartu su lyderiaujančiomis inovacijų agentūromis, susipažinti su inovacijų kūrimo ir diegimo, jas skatinančios paramos sistemos tendencijomis. Tai įgalina semtis patirties iš pažangių inovacijų agentūrų, susipažinti ir perimti jų gerąsias inovacijų skatinimo ir paramos praktikas. 

Privalumai, kuriuos suteikia narystė: 

  • aktyvus dalyvavimas procesuose, kuriant inovacijų politiką Europoje (pvz., teikiant siūlymus ir rekomendacijas TAFTIE vardu Europos Komisijai Europos Sąjungos politikos inovacijų srityje);
  • galimybė gerinti nacionalinę inovacijų diegimo aplinką ir sąlygas, perimant gerąsias kitų agentūrų inovacijų skatinimo ir paramos praktikas;
  • galimybė dalyvauti TAFTIE darbo grupių veikloje (pvz., darbo grupėje, vertinančioje vykdomų inovacijų programų poveikį, efektyvumą ir veiksmingumą);
  • galimybė inicijuoti / prisijungti prie bendrų TAFTIE projektų;
  • galimybė su kitais TAFTIE nariais dalyvauti įvairiose inovacijų paramos programose.  

Rezultatai

MITA kartu su kitų Europos inovacijų agentūrų darbuotojais dalijasi patirtimi įvairiais inovacijų srities klausimais (pvz., valstybės pagalbos, mokesčių lengvatų MTEP taikymo srityse), rengia ir teikia rekomendacijas Europos Komisijai ES politikos inovacijų srityje (pvz., dėl Horizontas 2020 programos, valstybės pagalbos). 

MITA yra prisijungusi prie TAFTIE darbo grupės, vertinančios vykdomų inovacijų programų poveikį, efektyvumą ir veiksmingumą. Agentūra siekia įvertinti įgyvendinamas priemones „Inovaciniai čekiai“ ir „MTEP rezultatų komercinimas“, kas leis padidinti jų teigiamą poveikį kuriant ir diegiant inovacijas. 

Pateikti siūlymai: 

  • pateikta paraiška pagal 7BP kvietimo temą HEALTH.2013.4.1-1 „Supporting industrial participation in EU-funded research in the Health sector“ (paraiška praėjo 1 pakopą);
  • pateikti siūlymai dėl Europos Sąjungos Inovacijų sąjungos švieslentės rodiklių suvienodinimo. MITA yra pasiūliusi parengti rekomendacijas nacionalinėms statistikos institucijoms naudoti vienodus rodiklių rinkimo ir apskaitos metodus;
  • pateiktas siūlymas dėl bendros mokslo ir tyrimų elektroninės bendradarbiavimo erdvės sukūrimo pritaikant E-mokslo vartų prototipą bei bendradarbiavimo su Rytų Europos valstybėmis vystant bendrus atviros prieigos tyrimus;
  • pateikta paraiška kartu su kitomis TAFTIE agentūromis pagal H2020 kvietimą „Peer learning of innovation agencies“.

Kontaktai

Birutė Bukauskaitė
Vyriausioji patarėja
Tel. (8 5) 2 127 436, el.p. [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-16