BDAR
gdpr

header image

Skaitmeninių inovacijų centrai

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir pramonės bendruomenių iniciatyva Lietuvoje įkurti ir veikia skaitmeninių inovacijų centrai.

Skaitmeninių inovacijų centrai (SIC) – tai „vieno langelio“ principu veikiantys kompetencijų centrai, kurie, suteikdami galimybę naudotis naujausiomis žiniomis, patirtimi ir technologijomis, padeda didinti įmonių konkurencingumą, kai verslo ar gamybos procesai, produktai ir paslaugos yra tobulinami skaitmeninėmis technologijomis. Nors SIC veikia kaip kompetencijų centras, labai svarbu yra regioninis daugiašalis partnerių bendradarbiavimas ne tik tarp SIC visoje Europoje, tačiau įtraukiant ir universitetus, pramonės asociacijas, prekybos rūmus, verslo inkubatorius, regioninės plėtros agentūras ir net vyriausybes. Šie centrai taip pat turi tvirtą ryšį su naujausių technologijų bei paslaugų tiekėjais ir tokiu būdu gali palengvinti reikalingų skaitmeninių technologijų ir paslaugų paiešką bei įsigijimą įmonėms.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra taip pat prisideda prie pramonės skaitmenizavimo tikslų. 2019 metais pradėtas įgyvendinti projektas inovatyviam verslui „Smart InoTech pramonei“ kartu su partneriu – Lietuvos inovacijų centru. Projektas skirtas skatinti Lietuvos pramonės įmones diegti MTEP rezultatus Sumanios specializacijos srityje ir didinti aukštos pridėtinės vertės produktų gamybos mastą.