AgriFood Lithuania

Įsteigimo metai

2019

Koordinatorius

Viešoji įstaiga "SMART IT cluster"

Adresas

Mokslininkų g. 2A, Vilnius LT-08412

Telefonas

8 650 22269

El. paštas

kristina@agrifood.lt

Internetinės svetainės adresas

https://www.agrifood.lt/

Sumanios specializacijos platforma

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool/-/dih/15066/view

AgriFood Lithuania yra skaitmeninių Inovacijų centras, konsoliduojantis Lietuvos mokslinių tyrimų, verslo ir viešojo sektoriaus institucijų pastangas siekiant žemės ūkio, maisto ir jiems artimų pramonės sričių skaitmenizaciją.

Centro strateginė misija yra prisidėti realizuojant viziją, išdėstytą 2019 m. ES deklaracijoje „Už išmanią ir tvarią Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių skaitmeninę ateitį“.

AgriFood Lithuania jungia daugiau nei 20 viešojo, mokslo, švietimo, pramonės ir inovacijų vystymo partnerių. Centras atlieka koordinavimo ir bendradarbiavimo užtikrinimo funkcijas vystant skaitmeninius technologinius sprendimus žemės ūkio bei maisto pramonės srityse, ir siekia:

  • Suteikti visapusę paramą ir specializuotas paslaugas žemės ūkio ir maisto technologinių inovacijų tyrimo, vystymo ir diegimo srityse.
  • Palengvinti suinteresuotų grupių partnerystę vykdant bendrus aukštųjų technologijų tyrimus, technologijų perdavimą ir industrinį taikymą.
  • Sujungti nacionalinius inovacijų projektus, startuolius ir įmones su platesnėmis tarptautinėmis ir tarpsektorinėmis iniciatyvomis bei kompetencijų centrais.
  • Prisidėti prie nacionalinės ir europinės technologinės infrastruktūros stiprinimo.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-24