Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centras

 

Įsteigimo metai

2017

Koordinatorius

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas

Adresas

Saulėtekio al. 15, Vilnius LT-10224

Telefonas

8 615 47865

El. paštas

info@ssmtp.lt

Internetinės svetainės adresas

https://sunrisevalleydih.lt/

Sumanios specializacijos platforma

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool/-/dih/3069/view

Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centras (SSSIC) yra neformali struktūra, kurios tikslas – skatinti skaitmenizavimą tradiciniuose pramonės sektoriuose, ypač didelį dėmesį skiriant smulkiam ir vidutiniam verslui. SSSIC siekia:

  • Teikti paramą kuriant inovatyvius sprendimus pramonės poreikių tenkinimui.
  • Stiprinti partnerių tinklaveiką, įtraukiant MTEPI ir kompetencijų centrus, lyderiaujančias pramonės įmones, smulkų ir vidutinį verslą, verslo paramos organizacijas.
  • Gerinti finansavimo prieinamumą technologijų perdavimo ir skaitmeninimo projektų įgyvendinimui.
  • Didinti žinomumą apie skaitmenizavimo naudą pramonės efektyvumui.
  • Remti startuolių informacinių technologijų sektoriuje kūrimą.
  • Skatinti skaitmenizavimui reikalingų įgūdžių ir kompetencijų įgijimą.

SSSIC interesų sritys yra IKT, fiziniai mokslai ir mechatronika, statybų inžinerija, lazerių ir nano technologijos, gyvybės mokslai ir biotechnologijos, energetika ir švariosios technologijos. Šie sektoriai atitinka MTEP prioritetus nacionaliniame lygyje – jie įtraukti į Sumanios specializacijos strategiją, kurios įgyvendinimui skiriama eilė ES struktūrinių fondų priemonių.

SSSIC veikia vieno langelio principu teikdamas paslaugas ir suteikia prieigą prie kompetencijų bei infrastruktūros Saulėtekio slėnyje. Saulėtekio slėnis yra didžiausias integruotas mokslo, studijų ir verslo centras Lietuvoje, galintis pasigirti didžiausiu moksliniu potencialu. Čia veikia 2 didieji Lietuvos universitetai, 5 atviros prieigos centrai, mokslo ir technologijų parkas, daugiau nei 50 žinioms imlių įmonių, per 20 tūkst. studentų ir 5 tūkst. mokslininkų bei tyrėjų.

SSSIC padeda įmonėms, ypač SVV, pereiti prie Pramonės 4.0 gamybos ir valdymo metodų, įtraukdamas skaitmenizavimo ir verslo vystymo ekspertus, suteikdamas prieigą prie kompetencijos centrų ir MTEP infrastruktūros. Šios paslaugos leis didinti įmonių produktyvumą, atsparumą, IKT įsiskverbimą bei inovacijų potencialą. Tikslai įgyvendinami bendromis pastangomis su SSSIC partneriais, kurie užtikrina prieigą prie dviejų didžiausių universitetų, atvirų mokslo centrų ir tarpininkų, pvz.: verslo asociacijų, klasterių, verslo paramos struktūrų. SSSIC organizuoja renginius partneriams, suinteresuotosioms šalims ir klientams, siekiant dalintis gerąja praktika, padėti surasti partnerius ir pradėti bendradarbiavimo iniciatyvas. Mokomieji vizitai, technologijų paieška, diskusijų forumai organizuojami tarp skaitmeninių inovacijų centrų tarptautiniu mastu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-16