BDAR
gdpr

Valstybės MTEP užsakymai

Valstybės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP)  užsakymais laikomi veiksmai, skirti rasti MTEP grįstus valstybei ypač aktualių ūkio, socialinių ar kultūros problemų sprendimus.

Lietuvoje yra sukurta visuma priemonių, įgalinančių ministerijas, Vyriausybės įstaigas, įstaigas prie ministerijų ir savivaldybes (toliau – institucijos) užsakyti joms reikalingus MTEP darbus, leidžiančius priimti mokslu grįstus sprendimus, sukurti institucijai ar jos kuruojamam sektoriui reikalingus inovatyviuosius produktus. Institucijos taip pat gali turėti įtakos konkurso būdu finansuojamų MTEP programų tematikoms, valstybinių mokslinių tyrimų institutų vykdomų MTEP programų tematikoms, konkurso būdu skirstomų doktorantūros vietų temoms. Šių priemonių visuma, suteikianti Institucijoms platų spektrą būdų siekti joms reikalingų MTEP darbų vykdymo, vadinama valstybės MTEP užsakymų sistema.

Valstybės MTEP užsakymai gali būti aktualūs, kai:

  • institucijai reikia nedidelės apimties trumpalaikių MTEP darbų;
  • institucijai reikia MTEP darbų siekiant sukurti inovatyvųjį produktą;
  • institucija turi poreikį vykdyti konkrečių tematikų MTEP veiklas ir jų vystymui parengti šias tematikas išmanančius specialistus (mokslo daktarus);
  • institucijos nuomone, yra tikslinga vykdyti konkrečių tematikų ilgalaikius MTEP darbus;
  • institucijai reikia tam tikrų tematikų ilgalaikių MTEP darbų, kuriuos vykdo valstybiniai mokslinių tyrimų institutai.

Daugiau informacijos apie valstybės MTEP užsakymus galima rasti čia: http://www.smm.lt/web/lt/mokslas/valstybes-mtep-uzsakymai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-16