BDAR
Close

FinTech LT

Finansinių technologijų inovacijų populiarinimas ir skatinimas (FinTech LT)

Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. kovas - 2021 m. spalio 29 d.
Projekto vertė: 1,962 mln. Eur.
Projektas finansuojamas: Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšomis

Projekto tikslas: didinti finansinių technologijų inovacijų ir šioje srityje veikiančių įmonių skaičių Lietuvoje. Taip pat siekiama informuoti verslą ir verslui imlią visuomenę apie finansinių technologijų inovacijų diegimo naudą, kurti Lietuvos kaip FinTech industrijos centro Baltijos regione įvaizdį.

Projekto uždaviniai

Užtikrinti įmonėms inovacijų konsultacijų finansinių technologijų srityje prieinamumą.
Didinti Lietuvoje vystomų ar kuriamų finansinių technologijų inovacijų žinomumą Lietuvoje ir užsienyje.

Projekto veiklos

Inovacijų konsultacijų teikimas įmonėms FinTech srityje – konsultacijos FinTech mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros, inovacijų diegimo, komercializavimo, finansavimo FinTech inovacijoms gavimo, žinių perdavimo, nematerialiojo turto nuosavybės teisių įsigijimo, apsaugos bei naudojimo, licencijų sutarčių ir standartų naudojimo klausimais.
Renginių organizavimas ir kitų viešinimo priemonių parengimas ir įgyvendinimas – FinTech inovacijoms populiarinti numatytos tarptautinės konferencijos 2019 ir 2020 m., Lietuvoje plėtojamų FinTech inovacijų populiarinimo renginiai užsienyje, vietiniai FinTech inovacijų populiarinimo renginiai Lietuvoje, organizuojami užsienio žiniasklaidos vizitai ir užsakomieji straipsniai užsienio ir Lietuvos žiniasklaidoje bei vaizdinių publikacijų parengimas ir transliavimas užsienyje ir Lietuvoje.

Projekto aprašymas

Pasitelkdamos naujas ir besivystančias elektronines technologijas, išnaudodamos vartotojų elgesio kaitą ir taikydamos inovatyvius verslo modelius, FinTech įmonės pastaraisiais metais ženkliai išplėtė finansinių paslaugų spektrą ir pakėlė jų kokybę, ypač mokėjimų, elektroninių pinigų ir kreditų srityse.

Lietuva turi geras galimybes tapti vienu iš FinTech industrijos centrų Europoje ir pritraukti investicijas. Tam padeda patraukli reguliacinė aplinka FinTech įmonėms plėtoti savo veiklą, palanki mokestinė aplinka investicijoms į mokslinius tyrimus ir inovacijas, IT išteklių potencialas ir bendra verslo aplinka. Ataskaitos „The Fintech Landscape in Lithuania 2018“ duomenimis, 2018 m. Lietuvoje veikiančių FinTech įmonių skaičius toliau augo ir pasiekė 170. Tokia tendencija patvirtina esantį potencialą ir ambicijas vadintis FinTech centru.

Tuo pačiu vertinama, kad Lietuvos potencialas FinTech srityje yra gerokai didesnis. Tikimasi, kad platesnis FinTech inovacijų žinomumas bei tinkama inovacijų konsultavimo paslaugų sistema FinTech srityje leis labiau išnaudoti minėtą potencialą.

Projektas skirtas plėtoti esantį Lietuvos potencialą FinTech srityje ir spręsti minėtus iššūkius. Siekiant didinti FinTech inovacijų žinomumą, planuojama surengti dvi tarptautines konferencijas 2019 m. ir 2020 m., organizuoti 30 renginių užsienyje populiarinančių Lietuvos FinTech sektorių, paslaugas ir galimybes, taip pat 16 renginių Lietuvoje bei Lietuvos FinTech sektorių pristančius ir analizuojančius straipsnius užsienio ir Lietuvos spaudoje. Lygiagrečiai, numatoma teikti inovacijų konsultacijos FinTech įmonėms, įgalinančias šių įmonių augimą ir plėtrą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-20