BDAR
Close

GovTech laboratorija

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos mastu vyksta inovacijų reforma. Reformos metu buvo įsteigta viešoji įstaiga Inovacijų agentūra. Įsteigus viešąją įstaigą Inovacijų agentūra Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. kovo mėn. 30 d. įsakymu Nr. 4-510  „Dėl biudžetinės įstaigos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros veiklų perdavimo viešajai įstaigai Inovacijų agentūrai“, nuo 2022 m. gegužės 1 d. nebeįgyvendins(-a) projekto veiklų. Nuo 2022 m. gegužės 1 d. Projekto veiklas vykdo ir įgyvendina viešoji įstaiga Inovacijų agentūra. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, informuojame, kad Jums rūpimais klausimais prašome kreiptis į viešąją įstaigą Inovacijų agentūra, juridinio asmens kodas: 125447177, adresas: Juozo Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius, el. p. adresas:[email protected].

Naujausią informaciją apie projektą rasite čia.

Sekite mus Linkedin ir Facebook platformose.
 

GovTech ir dirbtinio intelekto technologijų skatinimas ir populiarinimas Lietuvoje (GovTech laboratorija) 

Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)
Projekto laikotarpis: 2019.10.29 - 2022.10.29 (36 mėn.)
Projekto vertė:  2 319 537,95 EUR

Projekto tikslas - didinti inovacijų ir įmonių GovTech ir dirbtinio intelekto srityse skaičių, skatinti įmones kurti ir diegti tokius sprendimus, sukuriant palankią ekosistemą GovTech ir dirbtinio intelekto startuoliams skatinti, pasitelkiant GovTech ir dirbtinio intelekto technologijų ir inovacijų populiarinimą bei užtikrinant prieinamas konsultacijas norintiems kurti GovTech ir dirbtinį intelektą.

Projekto uždaviniai:

  1. Užtikrinti įmonėms inovacijų konsultacijų GovTech srityje prieinamumą;
  2. Didinti Lietuvoje vystomų ar kuriamų GovTech inovacijų žinomumą Lietuvoje ir užsienyje;
  3. Užtikrinti įmonėms inovacijų konsultacijų dirbtinio intelekto srityje prieinamumą;
  4. Didinti Lietuvoje vystomų ar kuriamų dirbtinio intelekto inovacijų žinomumą Lietuvoje ir užsienyje.

Projekto veiklos:

  1. Inovacijų konsultacijų teikimas įmonėms GovTech srityje;
  2. GovTech inovacijų populiarinimo renginių organizavimas ir kitų viešinimo priemonių parengimas;
  3. Inovacijų konsultacijų teikimas įmonėms dirbtinio intelekto srityje (veikla baigta 2021-10-29);
  4. Dirbtinio intelekto inovacijų populiarinimo renginių organizavimas ir kitų viešinimo priemonių parengimas (veikla baigta 2021-12-31);

GovTech ir dirbtinis intelektas - tai dvi svarbios šiuolaikinės inovacijų ekosistemos dalys, kurios neša naudą ne tik verslui, bet ir visai visuomenei. Tačiau GovTech ir dirbtinio intelekto inovacijos vis dar nėra pakankamai žinomos ir populiarios Lietuvoje, o Lietuvos inovacijų ekosistema šioje srityje vis dar yra mažai žinoma užsienyje. Todėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra inicijuoja GovTech ir dirbtinio intelekto inovacijų populiarinimui ir paramai skirtą projektą, kuriuo bus populiarinamos šios inovacijos bei teikiamos specializuotos inovacijų konsultacinės paslaugos GovTech ir dirbtinio intelekto įmonėms, jų nauda plėtojant MTEPI veiklas, vykdomas sistemingas teikiamų paslaugų tobulinimas, atsižvelgiant į rinkos poreikius, tendencijas bei tarptautinę patirtį.

Kontaktai:

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-20