Gyvybės mokslų industrijos plėtros skatinimas

Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 24 mėn.
Projektą finansuoja: Europos regioninės plėtros fondas
Projekto partneris: VšĮ Versli Lietuva.

Projekto tikslas – teikiant inovacijų konsultacines ir inovacijų paramos paslaugas gyvybės mokslų industrijos subjektams ir vykdant šios industrijos populiarinimą, skatinti naujų įmonių kūrimą, žinių perdavimą, komercializavimą, technologijų pažangą ir inovacijas, kartu didinant verslo ir verslui imlios mokslo bendruomenės ir visuomenės informuotumą apie Lietuvos gyvybės mokslų industrijos potencialą ir pridėtinę vertę bei kuriant tarptautinį Lietuvos kaip gyvybės mokslų industrijos šalies įvaizdį.

Projekto uždaviniai:

1. Skatinti aukšto lygio žinių perdavimą, komercializavimą, MTEPI veiklas, skirtas naujiems gyvybės mokslų industrijos produktams kurti, skatinti studentų, tyrėjų ir kitų verslui imlių mokslinės bendruomenės atstovų įmonių kūrimą bei visų tipų įmonių mokslo ir studijų institucijose sukurtų MTEP rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą;

2. Užtikrinti gyvybės mokslų industrijos plėtrą, skatinant GMI įmonių plėtrą, o ypač naujų inovatyvių gyvybės mokslų industrijos įmonių kūrimąsi ir augimą, jų MTEPI potencialo vystymą ir sudarant palankias verslo sąlygas gyvybės mokslų industrijos startuoliams, operatyviai reaguojant į šių įmonių poreikius, taip pat suteikiant paramą (piniginės lėšos, konsultacijos) bei informaciją apie priemones ir viešąsias paslaugas, nukreiptas į gyvybės mokslų industrijos skatinimą.

3. Pristatyti Lietuvos gyvybės mokslų sektoriaus potencialą tarptautinei sektoriaus bendruomenei ir paskatinti jo plėtrą ilgalaikėje perspektyvoje organizuojant tarptautinę konferenciją „Life Sciences Baltics“, kuriant Lietuvos GMI viešinimo kampaniją užsienyje  (straipsnių parengimas, publikavimas, TV ar interviu inicijavimas), siekiant populiarinti Lietuvos gyvybės mokslų industrijoje sukurtas inovacijas, mokslo pasiekimus, pristatyti Lietuvos potencialą tarptautinei sektoriaus bendruomenei bei formuoti Lietuvos kaip Baltijos jūros regiono GMI srities lyderės įvaizdį.

4. Didinti verslo kūrimui imlios visuomenės sąmoningumą ir informuotumą apie gyvybės mokslų industriją, jos vystymosi socialinę ir ekonominę naudą bei naujausius pasiekimus Lietuvoje ir užsienyje, edukacinėmis priemonėmis ugdyti inovacinius gebėjimus ir verslumą.

Projekto aprašymas

Dauguma projekto veiklų yra skirtos verslui siekiant sukurti palankias sąlygas gyvybės mokslų industrijos plėtrai, skatinant privačias (šalies ir užsienio) ir viešąsias investicijas, pasaulinio lygio žinių ir naujų produktų kūrimą bei naujų gyvybės mokslų industrijos įmonių kūrimąsi ir augimą.

Tiek verslo, tiek mokslo organizacijos susiduria su dideliais talentų pritraukimo iššūkiais, todėl projekto veiklos taip pat yra skirtos sustiprinti gyvybės mokslų industrijos žmogiškuosius išteklius, pritraukiant, motyvuojant ir išlaikant aukštos kvalifikacijos specialistus ir gabius studentus.

Atskira veiklų grupė skirta siekiant paskatinti gyvybės mokslų industrijos verslo ir mokslo bendradarbiavimą, vertės tinklų kūrimą ir plėtrą, siekiant perduoti žinias ir technologijas ir komercializuoti mokslinių tyrimų rezultatus bei vykdyti GMI viešinimo veiklas, pristatyti Lietuvos gyvybės mokslų sektoriaus potencialą tarptautinei sektoriaus bendruomenei ir paskatinti Lietuvos gyvybės mokslų sektoriaus plėtrą ilgalaikėje perspektyvoje.

Nepaisant reikšmingos pažangos, kurią Lietuva yra padariusi per paskutinį dešimtmetį GMI srityje, Lietuva ir Baltijos šalys nėra identifikuojamos kaip stiprus gyvybės mokslų regionas, nėra pakankamai gerai žinomi Lietuvos pajėgumai gyvybės mokslų srityje. Lietuva yra pernelyg maža ir turi per mažus resursus, kad atskiri moksliniai padaliniai ar įmonės galėtų konkuruoti tarptautinėje erdvėje.

Paslaugos klientams

Organizuojami renginiai:

 • Tematiniai renginiai;
 • Hakatonai;
 • Pitch mokymai;
 • Atviros paskaitos visuomenei;
 • Atvirų durų dienos;
 • „Master classes“ mokymai startuoliams.

Ekspertinės konsultacijos:

 • Tarptautinių ir nacionalinių priemonių kvietimai;
 • MTEP veiklų vertinimas dėl pelno mokesčio lengvatos, verslo subjektų vykdomų veiklų atitikimas MTEP bei sumanios specializacijos krypčiai pagal prioritetą „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“;
 • Paraiškų rengimas pagal MITA administruojamas priemones/projektus/programas;
 • Investicijų pritraukimas;
 • Nacionalinių ir tarptautinių partnerių paieška.

Lietuvos ir užsienio ekspertų konsultacijos:

 • efektyvus verslo idėjos pristatymas investuotojams/partneriams;
 • intelektinės nuosavybės reglamentavimas ir idėjų patentavimas;
 • verslo vystymas: verslo kūrimas, rinkodara, kliento paieška ir kt.;
 • Technologijos patikrinimas/testavimas.

Norite sužinoti daugiau ar pasinaudoti projekto teikiamomis paslaugomis, susisiekite su mumis el. paštu GMI_projektas@mita.lt

Kontaktai

Lilita Liaudanskaitė, projekto vadovė, Tel. (+370) 645 89 17, el. p. lilita.liaudanskaite@mita.lt

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-04