BDAR

Kam naudinga: startuoliams, kuriantiems sprendimus dirbtinio intelekto srityje.
Akseleratoriaus nauda: bendradarbystės renginiai, marketingo galimybės NVIDIA kanalais, prieiga prie GPU (graphics processing units ) infrastruktūros visame pasaulyje per inkubatorius, prieiga prie NVIDIA giliojo mokymosi instituto laboratorijų, taip pat prie forumo, skirto techniniams tyrimams ir bendruomenės įsitraukimo skatinimui, prieiga prie kitų technologijų. Akseleratoriuje gali dalyvauti startuoliai su įvairaus lygmens inovacijomis. 
Paraiškos priimamos: terminas neribojamas. 
Daugiau informacijos: čia ir čia.

 • Kam naudinga: įmonėms, kuriančioms inovatyvius sprendimus medicinos srityje. 
 • Tikslas: skaitmeninių inovacijų ir technologijų integravimas į medicinos diagnostikos vertės grandinę. Remiami mažiausiai dviejų MVĮ ir daugiausiai trijų organizacijų (bent iš dviejų skirtingų sektorių) konsorciumai. 
 • Tinkamas pareiškėjas: MVĮ iš sveikatos priežiūros, medicinos, biotechnologijų, biofarmos, IT ir susijusių (robotikos, automatizavimo, elektronikos, nanotechnologijų ir kt.) sektorių.
 • Finansuojama veikla: prototipo ar sprendimo koncepcijos sukūrimas medicinos diagnostikos skaitmenizavimo iššūkiams.
 • Finansavimas: 60 000 Eur projektui, 20 000 Eur – įmonei. 
 • Paraiškos priimamos: iki 2021 m. vasario 17 d. 
 • Daugiau informacijos: čia.
 • Kam naudinga: medicinos, gyvybės mokslų sektoriaus startuoliams. 
 • Tinkami pareiškėjai: startuoliai, kurie jau yra sukūrę veikiantį produktą ar prototipą, pateiktą rinkai arba ruošiamą rinkai; tinkami finansuoti startuoliai yra atrenkami atsižvelgiant į pateiktą verslo idėją, atitikimą galimų partnerių keliamiems iššūkiams, motyvaciją įgyvendinti projektą. 
 • Finansuojama veikla: „EIT Health’s Start-Ups Meet Pharma“ yra akseleravimo programa, kuri apjungia perspektyvius startuolius su lyderiaujančiais Europos farmacijos partneriais. Akceleratoriaus metu startuoliai ir farmacijos įmonės turi galimybę kartu kurti inovacijas sveikatos apsaugos, gyvybės mokslų srityje. 
 • Kvietimo terminas: 2021.03.01-05.31. 
 • Daugiau informacijos: čia.
 • Kam naudinga: medicinos, gyvybės mokslų sektoriaus startuoliams.
 • Tinkami pareiškėjai: startuoliai, projektų komandos, inovatoriai, mokslininkai, studentai (daktaro, magistro laipsnis), dirbantys sveikatos apsaugos, žemės ūkio ir maisto, žaliavų, tvarios energetikos, miesto mobilumo ir gamybos srityse; kvietimas skirtas vidurio, pietryčių ir rytų Europos valstybėms; programos trukmė – 6 mėn.;
 • Finansuojama veikla: įvertinti ir pritaikyti tinkamiausią verslo modelį inovatyvios idėjos plėtrai; pasaulinio lygio ekspertų įsitraukimas; idėjos pristatymo (pitch) mokymai;  iš 180 atrinktų, 15 komandų bus pakviestos į antrąjį etapą, kuriame gaus 40 valandų trukmės ekspertines žinias, kaip formuoti verslo modelį, didinti konkurencingumą, išgryninti rinkos strategiją, parengti verslo planą; 6 geriausios komandos pateks į finalą, kuriame varžysis dėl 10 000 Eur prizo. 
 • Finansavimas: iki 10 000 Eur.  
 • Kvietimo terminas: 2021.02.01-03.31.
 • Daugiau informacijos: čia.
 • Kam naudinga: medicinos, gyvybės mokslų sektoriaus startuoliams, įmonėms. 
 • Tinkami pareiškėjai: labai mažos įmonės, atžalinės įmonės, startuoliai, turintys prototipą arba MVP, kurie dar nėra komercializuoti. Kvietimas skirtas šių šalių įmonėms: Kroatija, Čekijos Respublika, Estija, Graikija, Vengrija, Italija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija. 
 • Finansuojama veikla: atrinkti inovatoriai gauna 25 000 Eur vertės mokymus, mentoriavimo paslaugas, galimybę dalyvauti dviejuose „bootcamp“ tipo renginiuose, ne mažiau kaip tris interviu su potencialiais klientais, investuotojais, taip pat – prieigą prie EIT Health investuotojų ir kitų naudingų tinklų. Pareiškėjai, norintys dalyvauti apdovanojimų finale, turi pateikti verslo planą, taip pat dalyvauti aukšto lygio idėjos pristatymo (pitch) renginyje. Finalo laimėtojai gauna iki 25 000 Eur, kurie skiriami produkto galutiniam išvystymui ir komercializavimui. 
 • Kvietimo terminas: 2021.02.01-03.31.
 • Daugiau informacijos: čia.
 • Kam naudinga: medicinos, gyvybės mokslų sektoriaus startuoliams.
 • Tinkami pareiškėjai: startuoliai (labai mažos ir mažos įmonės, atžalinės įmonės), kurie sukurtą prototipą siekia išvystyti iki galutinio produkto. Startuolio vertė turi būti mažesnė kaip 1 mln. Eur., minimalus esamos inovacijos technologinės parengties lygis – 8.   
 • Finansuojama veikla: pasiruošimas produkto paleidimui į rinką; produkto poreikio ir naudos įvertinimas; privačių investicijų pritraukimas. 
 • Finansuojama: iki 50 000 Eur. 
 • Kvietimo terminas: 2021.02.01-03.31. 
 • Daugiau informacijos: čia.

 

 • Kam naudinga: medicinos, gyvybės mokslų sektoriaus startuoliams.
 • Tinkami pareiškėjai: labai mažos ir mažos įmonėms, kurios veikia medicinos technologijų, biotechnologijų, skaitmeninės sveikatos srityse; pareiškėjai turi turėti produkto ir tarptautinės plėtros strategiją, būti įsitvirtinę vietinėje rinkoje. 
 • Finansuojama veikla: programa suteikia galimybę startuoliams (start-ups ir scale-ups) išplėsti produkto rinkas Europoje ir už jos ribų. Programą sudaro „Bridgehead Europe“ ir „Bridgehead Global“ dalys, jų metu pareiškėjai gauna visą reikiamą pagalbą iš EIT akceleratorių tinklo ekspertų, kurie padeda atrasti naujas rinkas. 
 • Kvietimo terminas: 2021.03.01-05.31.
 • Daugiau informacijos: čia.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-29