Kam naudinga: klasterių nariams – startuoliams, veikiantiems fintech, draudimo technologijų (Insurtech), energetikos, išmaniųjų pastatų, pramonės 4.0, sveikatos technologijų, skaitmeninių technologijų, marketingo technologijų, tvarumo, išteklių valdymo srityse. 
Galimi pareiškėjai: 1) startuoliai, vystantys sprendimus ir paslaugas aukščiau paminėtose srityse; 2) sprendimas turi būti ne mažiau kaip Minimal viable product; 3) startuoliai turi būti pasiruošę bendradarbiauti su bent vienu iš akseleravimo programos partnerių. 
Finansuojama veikla: 1) bendradarbiavimas su Lenkijos ir tarptautinėmis kompanijomis, veikiančiomis aukščiau paminėtose srityse; 2) Iki 50 000 Eur verslo vystymui; 3) iki 10 000 Eur individualioms konsultacijoms teisės, patentų apsaugos, HR, komandos formavimo, pardavimų klausimais; 4) 3 workshop’ai, skirti įvertinti startuolių galimybes pagal „The Steps of Disciplined Entrepreunership“ programą; 5) dalyvavimas workshopuose kartu su įmonių ir patentų teisininkais, pitch treneriais, pardavimų treneriais; 6) bandomojo projekto vystymas akseleratoriaus įmonėse partnerėse; 7) prieiga prie tarptautinių tinklų ir galimybė prisistatyti potencialiems JAV partneriams ir investuotojams. 
Paraiškos priimamos: iki 2020-06-28.
Paraiškos priimamosčia.
Daugiau informacijos: čia.

Kam naudinga: įmonėms, universitetams, kitiems juridiniams asmenims. 
Tikslai: sumažinti idėjos komercializavimo laiką, paskatinti MTEP, padidinti privataus sektoriaus investicijas į tyrimus ir inovacijų kūrimą.  
Galimi pareiškėjai: projekto konsorciumas, kurį turi sudaryti tarp 3-5 nepriklausomų partnerių iš ne mažiau kaip 3 skirtingų ES ir Horizon 2020 asocijuotų šalių. Privalomai projekto konsorciume turi dalyvauti pramonės atstovai, įmonės (labai, mažos, mažos, vidutinės), taip pat gali dalyvauti universitetai, mokslo ir technologijų organizacijos, klasteriai, galutiniai naudos gavėjai, pramonės asociacijos, inkubatoriai, investuotojai, viešasis sektorius, startuoliai. 
Galima partneriai: organizacijas, kurios siūlo bendradarbiauti galima rasti čia.
Finansuojama veikla: proveržio technologijų kūrimas nuo 6 TRL iki 8 TRL įvairiose srityse. Veikslas gali apimti bandomieji tyrimai realiomis sąlygomis, testavimas, validavimas, standartų nustatymas ir kt. Technologija/inovacija turi būti komercializuota per 3 metus nuo veiklų pradžios.
Maksimali finansavimo suma: 3 mln. Eur, 70 proc. finansavimo intensyvumas.
Kiti reikalavimai: čia.
Paraiškos priimamos: iki 2020-06-09 17:00 (Briuselio laiku) arba iki 2020-10-27 17:00 (Briuselio laiku). 
Daugiau informacijos, dokumentai ir paraiškos pateikimas, projektų pavyzdžiaičia.

Kam naudinga: mažoms ir vidutinėms įmonėms, startuoliams, kuriantiems medicinos prietaisus, technologijas. 
Trumpai apie programą: 
1) tyrimų trukmė – nuo 1 iki 6 mėn;
2) Finansuojama įmonės nurodyta suma, bet ne mažiau kaip 50 000 Eur. Programos biudžetas – 15 mln. Eur.;
3) Tyrimai turi būti atliekami Airijos respublikoje. 
Terminas: paraiškos priimamos, kol nesibaigs biudžetas. 
Daugiau informacijos: čia.

Kam naudingas: įmonės, kurios veikia sveikatos apsaugos, farmacijos, robotikos, IT/duomenų, žemės ūkio technologijų srityje.
Reikalavimai: įmonė turi būti pasiekusi 6 TPL (TRL) inovacijos lygį (prototipą); turi būti poreikis į tolesnę prototipo plėtra investuoti ne mažiau kaip 500 tūkst. Eur.
Investicijų forma: čia.
Daugiau informacijos: čia.

Kam naudinga: įmonėms, veikiančioms maisto ir gėrimų; baldų; inžinerijos (tradicinės ir aukštųjų technologijų); IT paslaugų arba gyvybės mokslų sektoriuose.
Tikslas: suteikti galimybes perspektyvinių sektorių įmonėms dalyvauti viešuosiuose pirkimuose pasitelkus tarptautinių viešųjų pirkimų platformą „Orbidal“.
Galimi pareiškėjai: aukščiau nurodytų sektorių įmonės, atitinkančios šiuos papildomus kriterijus.  
Programos nauda: įmonėms, dalyvausiančioms programoje, bus suteikta: 1) prieiga prie tarptautinių viešųjų pirkimų duomenų bazės „Orbidal“; 2) prieiga prie parengtų dokumentų šablonų; 3) individualaus mokymų plano sudarymas; 4) Individualaus pasiūlymo šablono sukūrimas; 5) konsultacijos; 6) mokymai (dirbtuvės); 7) internetiniai seminarai; 8) „Orbidal“ platformos pristatymo renginys, kuris vyks nuotoliniu būdu.
Įmonės gali registruotis atrankai: iki 2020 m. birželio 23 d. čia.
Daugiau informacijos: čia.
Programos pristatymo seminaras: 2020 m. birželio 11 d., daugiau informacijos - čia.  

Kam naudinga: startuoliams, ieškantiems nuo 500 000 eurų iki 10 mln. Eur investicijų sveikatos priežiūros srityje.
Tikslas: suteikti galimybes pritraukti investuotojų startuolių kūrimuisi ir plėtrai sveikatos priežiūros srityje.
Finansuojama veikla: investicijų ieškančioms įmonėms, galimybė gauti vienerių metų prisijungimą prie Investuotojų tinklo ir naudotis tinklo atveriamomis galimybėmis – dalyvavimas renginiuose, programose ir pan. Reikalaujamas 1 000 eurų paraiškos teikimo mokestis.
Paraiškos priimamos: iki 2020 m. liepos 31 d.
Daugiau informacijos: čia.

Kam naudinga: klasterių nariams – gyvybės mokslų startuoliams (medicinos prietaisai, farmacija, IT aplikacijos sveikatos apsaugos sričiai, maisto papildai, medicina, žmonių sveikata/gerovė, susijusių vertės grandinių ).
Tikslas: paskatinti startuolių inovacijos gyvybės inovacijų srityje.
Galimi pareiškėjai: paminėtų gyvybės mokslų sričių startuoliai, sukūrę 4 TPL produktą; turintys patirties panašaus pobūdžio projektuos; aiškiai ir pagrįstai aprašę technologiją; pateikę rinkos potencialą, marketingo strategiją, konkurentų apžvalgą; kt. Nauda: atrinkti startuoliai turės galimybę vystyti inovaciją su gyvybės mokslų ekspertų, mentorių pagalba, taip pat ją pristatyti potencialiems partneriams, užsienio investuotojams 2020 m. spalio 30 d. renginio metu (virtualiai arba gyvai). Geriausias startuolis turės galimybę įsikurti OpenZone (Italija), gauti 12 dienų mentorystės ir pagalbos programos paslaugas, dalyvauti OpenZone renginiuose (prizo vertė – 10 000 Eur).
Paraiškos pateikimas: iki 2020 m. birželio 19 d.
Daugiau informacijos: čia.

Organizatorius: EU-Japan Centre.
Misijos nauda: 4 d. misijos metu dalyviai turės galimybę – pristatyti savo technologijas tarpt. parodoje „BioJapan“ Jokohamoje , dalyvauti partnerystės renginyje Osakoje, sutikti potencialius verslo partnerius, kurti naujas verslo galimybes, vystyti bendradarbiavimą tarptautiniu lygiu, dalyvauti match-making renginiuose, tapti labiau konkurencingais, paruošti pagrindą praktiniam klasterių bendradarbiavimui tarptautiniu lygmeniu.
Įmonių ir klasterių veiklos sektoriai: vaistai, skaitmeninės technologijos ir dirbtinis intelektas vaistų vystymui, bioinformatikai; ląstelių terapija; regeneracinė medicina; vaistų sintezės paslaugos, analizės sutarčių paslaugos, sudėtinės bibliotekos ir atranka ir kt.; med. gydymas, diagnozė; med. įrenginiai; kt.
Atrankos kriterijai pretendentams: tinkamos profesinės žinios, išsilavinimas; atstovaujamos įmonės/organizacijos strateginė veiklos kryptis į Japoniją; inovatyvūs produktai, technologijos, paslaugos įmonėje, klasteryje.
Finansavimas: dalyvavimo renginiuose mokesčiai, stendų nuoma ir susijusios spausdinimo paslaugos, prieiga prie partnerystės sistemos, vertimo parodoje paslaugos; Dalyviai turi padengti kelionės, apgyvendinimo išlaidas. Klasteriai ir l. mažos/mažos/vidutinės įmonės turi sumokėti 1000 Eur užstatą, garantuojantį vietą misijoje (bus grąžintas, jeigu organizatorių prašymu bus pateikta ataskaitos apie dalyvavimą ir kt. susiję dokumentai).
Paraiškos priimamos: iki 2020 m. birželio 25 d.
Daugiau informacijos: čia.

Kam naudinga: klasterių nariams – įmonėms, startuoliams, kurie kuria skaitmeninius sveikatos sprendimus tokioms technologijoms kaip skaitmeninė prevencija, monitoringas ir terapija, telemedicina, klinikinių tyrimų skaitmenizavimas, skaitmeninė diagnostika.
Tikslas: identifikuoti ir akseleruoti inovatyvius technologinius ir skaitmeninius projektus, kuriuos vykdant orientuojamasi į centrinės nervų sistemos ir kvėpavimo ligų prevencijos, gydymo sprendimų paiešką.
Galimi pareiškėjai: 1) startuoliai, įmonės; arba 2) komanda sudaryta bent iš dviejų narių, kurie turi būti universiteto studentai, magistro laipsnį turintys, doktorantai, tyrėjai, mokslo bendradarbiai, profesoriai.
Pageidautini rezultatai: didžiųjų duomenų pagrindu grįsti sprendimai; skaitmeniniai biomarkeriai; DI sprendimai; monitoringo platformos; telemedicinos platformos ir kt. Akseleratoriaus etapai: 1) iki 2020 m. spalio 1 d. bus tikrinamos pateiktos paraiškos; 2) bus atrinkta iki 15 dalyvių, kuriems akseleravimo programa prasidės 2020 m. spalio 26 d. ir tęsis iki 2020 m. lapkričio 20 d. Akseleravimo sesija susidarys iš bent dviejų užsiėmimų per savaitę OpenZone scientific campus, Bresso (Milan) ir bent dviejų virtualių koučingo mokymų. Sesijų metu dalyviai gaus intensyvius mokymus iš tarptautinių ekspertų, taip pat mentorystės paslaugas, kurių vertė 25 000 Eur. Sesijų metu bus vystoma kiekvieno projekto technologija, suteikiama žinių apie IP, sertifikavimą ir patentavimą, įėjimą į rinką ir rinkos didinimą, TPL, pitch‘inimą ir kt. 3) 2020 m. gruodžio 20 d. bus pristatyti ir apdovanoti trys geriausi projektai; 4) 60 dienų veiklos teisinis ir finansinis patikrinimas, kurį paprastai vykdo investuotojai (ar jų įgalioti atstovai) prieš įsigydami įmonės akcijų ar vykdydami susijungimus. Šis patikrinimas atliekamas siekiant įsitikinti įmonės pateiktų duomenų teisingumu ir tiksliau nustatyti įmonės akcijų vertę; 5) Jeigu projekto vykdytojai praeis veiklos teisinį ir finansinį patikrinimą, gaus pradinę 100 000 Eur investiciją.
Papildomos sąlygos: reikalingas inovacijos patentas, akseleratorius tampa startuolio, įmonės akcininkas.
Paraiškos pateikimas: iki 2020 m. liepos 20 d. čia.
Išsamus akseleratoriaus aprašas: čia.

Kam naudinga: klasteriams (kaip partneriams), klasterių nariams – įmonėms, startuoliams, veikiantiems sveikatos, medicinos, biotechnologijų, biofarmacijos, IT ir tokiose susijusiose srityse kaip robotika, automatizacija, elektronika, nanotechnologijos, kt.
Tikslas: 1) finansuoti medicinos diagnostikos ir susijusių vertės grandinių skaitmenizavimo koncepcijų ar prototipų kūrimą; 2) finansuoti jau patikrintos koncepcijos pagrindu kuriamus produktus, paslaugas, kuriais būtų siekiama išspręsti skaitmeninius iššūkius medicinos diagnostikoje ir susijusiose vertės grandinėse.
Galimi pareiškėjai: 1) Pirmam tikslui – projekto konsorciumas iš ne mažiau kaip 2 labai mažų, mažų, vidutinių įmonių, atstovaujančių skirtingus sektorius (sveikatos apsauga, medicina, biotechnologijos, kt. + IT ir susijusių sektorių); Prie konsorciumo taip pat gali prisijungti ne daugiau kaip 3 organizacijos (didelės įmonės, mokslo institucijos, kt.);  2) Antram tikslui – projektų konsorciumas iš ne mažiau kaip 2 laba mažų, mažų, vidutinių įmonių, atstovaujančių skirtingus sektorius (sveikatos apsauga, medicina, biotechnologijos, kt. + IT ir susijusių sektorių); Prie konsorciumo taip pat gali prisijungti kitos organizacijos (didelės įmonės, mokslo institucijos, kt.);  
Finansavimas: 1) Pirmam tikslui - vienai įmonei iki 20 tūkst. Eur, projektui iki 60 tūkst. Eur (finansavimas skiriamas tik labai mažoms, mažoms, vidutinėms įmonėms) (projekto trukmė – nuo 1 iki 3 mėn.) ; 2) Antras tikslas – vienai įmonei iki 50 tūkst. Eur, projektui iki 150 tūkst. Eur (finansavimas skiriamas tik labai mažoms, mažoms, vidutinėms įmonėms) (projekto trukmė – nuo 2 iki 6 mėn.).  
Finansavimo išlaidos: darbo užmokestis, paslaugos. Paraiškos priimamos: iki 2020 m. liepos 29 d.
Daugiau informacijos: čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-22