Kam naudinga: įmonėms, universitetams, kitiems juridiniams asmenims. 
Tikslai: sumažinti idėjos komercializavimo laiką, paskatinti MTEP, padidinti privataus sektoriaus investicijas į tyrimus ir inovacijų kūrimą.  
Galimi pareiškėjai: projekto konsorciumas, kurį turi sudaryti tarp 3-5 nepriklausomų partnerių iš ne mažiau kaip 3 skirtingų ES ir Horizon 2020 asocijuotų šalių. Privalomai projekto konsorciume turi dalyvauti pramonės atstovai, įmonės (labai, mažos, mažos, vidutinės), taip pat gali dalyvauti universitetai, mokslo ir technologijų organizacijos, klasteriai, galutiniai naudos gavėjai, pramonės asociacijos, inkubatoriai, investuotojai, viešasis sektorius, startuoliai. 
Galima partneriai: organizacijas, kurios siūlo bendradarbiauti galima rasti čia.
Finansuojama veikla: proveržio technologijų kūrimas nuo 6 TRL iki 8 TRL įvairiose srityse. Veikslas gali apimti bandomieji tyrimai realiomis sąlygomis, testavimas, validavimas, standartų nustatymas ir kt. Technologija/inovacija turi būti komercializuota per 3 metus nuo veiklų pradžios.
Maksimali finansavimo suma: 3 mln. Eur, 70 proc. finansavimo intensyvumas.
Kiti reikalavimai: čia.
Paraiškos priimamos: iki 2020-06-09 17:00 (Briuselio laiku) arba iki 2020-10-27 17:00 (Briuselio laiku). 
Daugiau informacijos, dokumentai ir paraiškos pateikimas, projektų pavyzdžiaičia.

Kam naudinga: klasterių nariams – startuoliams, kuriantiems sprendimus dirbtinio intelekto srityje.
Akseleratoriaus nauda: bendradarbystės renginiai, marketingo galimybės NVIDIA kanalais, prieiga prie GPU (graphics processing units ) infrastruktūros visame pasaulyje per inkubatorius, prieiga prie NVIDIA giliojo mokymosi instituto laboratorijų, taip pat prie forumo, skirto techniniams tyrimams ir bendruomenės įsitraukimo skatinimui, prieiga prie kitų technologijų. Akseleratoriuje gali dalyvauti startuoliai su įvairaus lygmens inovacijomis. 
Paraiškos priimamos: terminas neribojamas. 
Daugiau informacijos: čia ir čia.

Kam naudinga: startuoliams. 
Kada: 2020 m. rugsėjo 22-24 d.
Temos: suburti politikos formuotojus, tyrėjus, verslininkus ir piliečius aptarti bei formuoti mokslinių tyrimų ir inovacijų ateitį Europoje. Renginio dalyviai turės galimybę išreikšti savo poziciją interaktyviose sesijose ir pateikti siūlymus, kaip mokslinių tyrimų ir inovacijų politika ir finansavimas galėtų skatinti Europos atsigavimą, kad įveikdama iššūkius, Europa taptų modernia, skaitmenine, efektyviai išteklius naudojančia ir konkurencinga ekonomika. 
Daugiau informacijos: čia.

 • Kam naudinga: klasterių nariams – įmonėms, vykdančioms veiklą sveikatos, tekstilės, agromaisto, gamybos ir kt. srityse. 
 • Tinkami pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.  
 • Finansuojama veikla: ekspertų pagalba/analizė dėl įmonių potencialo, siekiant nukreipti jas į žiedinės ekonomikos veiklas. Nurodomi šie žiedinės ekonomikos verslo modeliai: pramonės simbiozė; medžiagų išteklių efektyvumas; atsinaujinantys energijos ištekliai ir energijos efektyvumas; biologiniai produktai; produkto gyvavimo ciklas; dalijimosi ekonomika; naši ekonomika; kt. 
 • Finansavimas: iki 15 000 Eur. 
 • Paraiškos priimamos: iki 2020 m. spalio 30 d., 17:00 (Briuselio laikas). 
 • Daugiau informacijos: čia.
 • Kam naudinga: startuoliams, įmonėms, besidominčioms biotechnologijų, sveikatos apsaugos, IT, gyvybės mokslų, farmacijos sektoriais, dirbančioms šiuose sektoriuje. 
 • Kada: 2020 m. rugsėjo 24-25 d.
 • Temos: skaitmeninė sveikata ir dirbtinis intelektas, pažangios terapijos vaistiniai preparatai, personalizuota medicina, Covid-19, biotechnologijos, klinikiniai tyrimai, skaitmeninė terapija, med. produktų, renginių, kosmetikos reguliavimas, kt.  
 • Daugiau informacijos: čia.
 • Kam naudinga: startuoliams, įmonėms, planuojančioms vykdyti ar jau vykdančioms veiklą biotechnologijų srityje. 
 • Kada: 2020.09.29-2020.10.20. 
 • Temos: Renginių ciklo metu neeilinėmis savo sėkmės istorijomis dalinsis ir veikti kvies keturios biotechnologijų sektoriaus lyderės iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Renginių metu taip pat bus proga pasisemti ir artimesnės Lietuvos biotechnologijų sektoriaus atstovių patirties – vyks interaktyvi diskusija su jomis ir renginio dalyviais.
 • Daugiau informacijos: čia.
 • Kam naudinga: hakatone gali dalyvauti visų sričių specialistai – farmacijos, medicinos, IT, inžinerijos, vadybos, dizaino, socialinių mokslų atstovus bei visi, kurie domisi naujosiomis technologijoms ir jų taikymu įvairiose disciplinose. 
 • Kada: 2020.10.24-26, Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Sukilėlių pr. 13, Kaunas. 
 • Temos: 1) Vaistininkų vaidmens aktualizavimas į pacientą orientuotoje sveikatos priežiūroje; 2) Šiuolaikinių bei progresyvių farmacijos įrankių kūrimas panaudojant sveikatos duomenis; 3) Naujų vaistų kūrimas ir prieinamumo gerinimas Lietuvoje ir pasaulyje.
 • Daugiau informacijos: čia.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-29