BDAR

E. mokslo vartai

E. mokslo pažangių elektroninių paslaugų ir E. mokslo vartų sukūrimas

Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)

Projekto partneriai:

  • Kauno technologijos universitetas
  • Vilniaus universitetas

Projekto vertė: 1.281.945 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011 m. rugpjūtis–2015 m. birželis (47 mėn.)

Projekto tikslas: sukurti Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą ir 4 pažangias e. mokslo paslaugas, kurios būtų pasiekiamos „vieno langelio“ principu per E. mokslo vartų portalą, taip skatinant Lietuvos ir užsienio verslo subjektų, mokslo ir studijų institucijų, tyrėjų, tyrėjų grupių ir kitų bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) vykdymo srityse bei tokiu būdu didinant Lietuvos mokslo žinomumą ir tarptautinį konkurencingumą.

Projekto veiklos:

  1. sukurti galimybes Lietuvos ir užsienio verslo subjektams, mokslo ir studijų institucijoms, tyrėjams ir kitiems interesantams naudojantis el. paslaugomis lengvai ir patogiai gauti informaciją apie Lietuvoje teikiamas MTEP paslaugas bei įgyvendinti mokslinių tyrimų projektus;
  2. E. mokslo vartų, per kuriuos būtų prieinamos pažangios e. mokslo paslaugos, pagalba sudaryti prielaidas verslo ir mokslo bendradarbiavimui ir bendrų žinių produktų kūrimui, technologijų perdavimui;
  3. perkelti į elektroninę erdvę MITA teikiamas paslaugas, palengvinant informacijos paiešką, mažinant dvigubo finansavimo riziką, paraiškų finansavimui gauti pateikimą;
  4. pažangių e. mokslo paslaugų pagalba padidinti naujai sukurtos atviros prieigos centrų infrastruktūros panaudojimą ir palengvinti atviros prieigos centrų valdymą bei MTEP paslaugų rinkodarą.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

sukurtos 4 el. paslaugos:

  • Finansuojame – Naujų mokslinių tyrimų, inovacijų ir (ar) mokslinės produkcijos sukūrimo finansavimas;
  • Kuriame – Mokslinės produkcijos komercializavimas, pagalbos teikimas įvedant inovatyvius produktus į rinką;
  • Parduodame – MTEP paslaugų administravimas ir pardavimas;
  • Bendraujame – Informacinės ir partnerių paieškos pagalbos įmonėms ir mokslo institucijoms teikimas, įmonių poreikių MTEP skelbimas.

Projekto tinklalapis: https://www.e-mokslovartai.lt 

Projektas vykdytas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę „Pažangios elektroninės paslaugos“.

Leidiniai 

  

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-07