BDAR

EUREKA

Programos „Eureka“ mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų įgyvendinimas (EUREKA)

Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)

Projekto partneriai:

 • Aleksandro Stulginskio universitetas
 • Kauno technologijos universitetas
 • Klaipėdos universitetas
 • Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
 • Lietuvos energetikos institutas
 • Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
 • VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 • Vilniaus universitetas 

Projekto vertė: 1.831.657 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011 m. rugpjūtis–2015 m. rugsėjis (50 mėn.)

Projekto tikslas: stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimus įsijungti į Europos mokslinių tyrimų erdvę, skatinant jų tarptautinio lygio mokslo taikomuosius tyrimus  „Eureka“ programoje.

Projekto veiklos:

1. naujų „Eureka“ projektų inicijavimas, atranka ir tvirtinimas:

1.1. infodienų apie „Eureka“ ir mokymų apie dalyvavimo ir finansavimo taisykles, ataskaitų rengimą, ekspertinį vertinimą tikslinėms grupėms organizavimas;

1.2. ekspertinis vertinimas;

1.3. metodinės medžiagos parengimas;

1.4. dalyvavimas nacionalinių „Eureka“ programos koordinatorių ir Aukšto lygio pareigūnų posėdžiuose;

2. mokslo ir studijų institucijų vykdomų „Eureka“ projektų įgyvendinimas;

3. įgyvendinamų projektų kokybės užtikrinimas:

3.1. ataskaitų dalykinė turinio analizė;

3.2. „Eureka“ projektų efektyvaus įgyvendinimo metodikos parengimas, patikrų organizavimas ir vykdymas. 

Pagrindiniai projekto rezultatai:

 • įgyvendintas 31 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros  „Eureka“ projektas
 • finansuotos subsidijos 31 mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslo tiriamajai veiklai
 • viešajame sektoriuje įdarbinti 129 mokslininkai ir kiti tyrėjai
 • organizuotos 9 informacinės dienos ir 4 mokymai apie dalyvavimo ir finansavimo taisykles, ataskaitų rengimą, ekspertinį vertinimą tikslinėms grupėms
 • parengtos 4 metodinės medžiagos 

Projektas vykdytas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę „MTTP kokybė ir ekspertų rengimas“.

Metodinės medžiagos

Partnerių vykdomi projektai

Nr. Projekto pavadinimas Projekto akronimas Vykdytojas Ataskaitos analizė Ataskaita
1. „GUARANTEE Angelas sargas išplėstai namų aplinkai“  GUARANTEE  LSMU    
2. „GUARANTEE Angelas sargas išplėstai namų aplinkai“ GUARANTEE  KTU    
3. „VICAMC Virtualus konferencijų ir seminarų centras“ VICAMC KTU    
4.  „ACOUSTICS Akustinių bangų pritaikymas poringo maisto kokybės ir saugos bei nemaistinių matricų analizei“  ACOUSTIC  KTU    
5.  „ACOUSTICS Akustinių bangų pritaikymas poringo maisto kokybės ir saugos bei nemaistinių matricų analizei“  ACOUSTIC  VU    
6. „FFCC Draugų, šeimos bei kolegų apjungimas“ FFCC  KTU    
7. „CAMELINA-BIOFUEL Biodegalų gamybos technologijų tobulinimas naudojant judros aliejų kaip naują žaliavų bazę“ CAMELINA  ASU    
8. „CAMELINA-BIOFUEL Biodegalų gamybos technologijų tobulinimas naudojant judros aliejų kaip naują žaliavų bazę“ CAMELINA  LAMMC    
9. „CAMELINA-BIOFUEL Biodegalų gamybos technologijų tobulinimas naudojant judros aliejų kaip naują žaliavų bazę“ CAMELINA  KU    
10. „EDFAS Paskirstyto intelekto funkcinės būklės įvertinimo sistema pagyvenusiems ir neįgaliesiems“ EDFAS  LSMU    
11. „ANATIOKSDIABET Natūralių antioksidantų poveikio cukrinio diabeto komplikacijų vystymuisi metodologijos sukūrimas“  ANATIOKSDIABET  LSMU    
12. „WASTEHEATCONCRETE Sukurti kaitrai atsparųjį akytąjį betono ir jo gamybos technologijas“ WASTEHEATCONCRETE  VGTU    
13. „BIOREACTOR Mažų gabaritų bioreaktorius“  BIOREACTOR  VGTU    
14. „OPTICADIAGNOSTICS Naujos optinės matavimo technologijos ir įrenginiai puslaidininkių diagnostikai“ vykdymas“ OPTICADIAGNOSTICS  VU    
15. „BALTVEGSTOR Baltijos regione auginamų daržovių laikymo kontroliuojamoje atmosferoje parametrų optimizavimas ir naujų technologinių elementų kūrimas“ BALTVEGSTOR  LAMMC    
16. „BIOGASFUEL Dvigubo degalų tiekimo į dyzelinį variklį, dirbantį biodujomis ir nedideliu biodyzelio kiekiu, sistemos sukūrimas ir įdiegimas“  BIOGASFUEL  ASU    
17. „BIOSOEX Transporto priemonių išmetamųjų teršalų biosorbento filtras“  BIOSOEX FTMC    
18. „BIOMET SECURITY Biometrija, identifikavimas ir technologinis saugumas elektroninių paslaugų versle“ BIOMET SECURITY  VGTU    
19. „SALTLESS LEATHER Mažiau kenksmingų druskų reikalajanti odų išdirbimo technologija“ SALTLESS LEATHER  KTU    
20. „ReplaceNG Šilumos rekuperavimo ir degimo įrenginių sukūrimas tikslu pakeisti gamtines dujas žemo kaloringumo dujomis“  ReplaceNG LEI    
21. „ATAC Automatizuotas sudėtingų programų sistemų testavimas“  ATAC  KTU    
22. „BATAN Barjerinė tekstilė ir nanomedžiagos“  BATAN  LTI    
23. „POULTRY NUTRITION Naujos paukščių lesinimo technologijos sukūrimas, kad pagaminti pagerintos kokybės paukštieną ir kiaušinius“ POULTRY NUTRITION  LSMU    
24. „EUREKA“ projekto „POWEROPT Galios kabelių matematinis modeliavimas ir optimizavimas jų projektavimo metodikoms tobulinti“ vykdymas  POWEROPT VGTU    
25. „EUREKA“ projekto „ECORAW Netradicinių ekologinių augalinių žaliavų panaudojimas maisto produktų kūrimui ir jų funkcionalumo didinimui“ vykdymas  ECORAW ASU    
26. „EUREKA“ projekto „EMPATHIC „Emfatiniai produktai“ vykdymas  EMPHATIC KTU    
27. „Eureka“ projekto „LTDS – teisinio laiko skleidimo sistema“  LTDS FTMC    
28. „EUREKA“ projekto „PAISBI Peptidinių nukleorūgščių taikymas streptokokų bioplėvelių slopinimui“ vykdymas  PAISBI VU    
29. „EUREKA“ projekto „SAET Išmanusis akustinės emisijos keitiklis“ vykdymas  SAET KTU    
30. „EUREKA“ projekto „QUADRIBOT Robotic Arm for Quadriplegics“ vykdymas  QUADRIBOT KTU    
31. „EUREKA“ projekto „Enclosurewasteconcre Iš technogeninių atliekų sukurti nekenksmingus aplinkai cementinius kompozitus ir jų gamybos technologijas“ vykdymas  ENCLOSUREWASTECONCRE   VGTU    
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-07