BDAR
Close

Apie projektą

Siekdama padėti Lietuvai iki 2030 m. tapti viena lyderiaujančių gyvybės mokslų šalių regione, MITA 2019 m. spalio mėn. pradėjo įgyvendinti šios industrijos augimą Lietuvoje ir žinomumą tarptautiniu mastu skatinančią iniciatyvą. Nors Lietuvos gyvybės mokslų sektorius jau dabar pasižymi aukštais pasiekimais, MITA tuo neapsiriboja ir projektu „Gyvybės mokslų industrijos plėtros skatinimas“ siekia toliau stiprinti šią prioritetinę, didžiulį potencialą turinčią industriją.

Gyvybės mokslų industrijos plėtros skatinimas

Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)
Projekto partneris: VšĮ „Versli Lietuva“.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 24 mėn.
Projektą finansuoja: Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – skatinti naujų įmonių kūrimą, žinių perdavimą, komercializavimą, technologijų pažangą ir inovacijas, kartu didinant verslo, verslui imlios mokslo bendruomenės ir visuomenės informuotumą apie Lietuvos gyvybės mokslų industrijos potencialą ir pridėtinę vertę bei kuriant tarptautinį Lietuvos, kaip gyvybės mokslų industrijos šalies, įvaizdį.

Įgyvendinant projektą:

 • Skatinamas gyvybės mokslų žinių ir technologijų perdavimas.
 • Skatinamas inovacijų kūrimas ir komercializavimas.
 • Teikiama finansinė parama ir informacija apie aktualias paramos priemones ir paslaugas.
 • Atliekamas inovatyvių idėjų ekspertinis vertinimas.
 • Pristatomas Lietuvos gyvybės mokslų sektoriaus potencialas tarptautinei bendruomenei.
 • Skatinamas mokslo ir verslo atstovų bendradarbiavimas.
 • Skatinamas naujų verslų kūrimas.
 • Konsultuojama mokesčių lengvatų, intelektinės nuosavybės apsaugos ir kitais klausimais.
 • Padedama rengti tarptautinių projektų paraiškas, rasti projektams partnerius.
 • Edukuojama visuomenė ir skatinamas jos verslumas.

Projekto klientai:

 • įmonės, vykdančios ar planuojančios vykdyti veiklą GMI srityje;
 • startuoliai, kurie vykdo arba planuoja vykdyti veiklą GMI srityje;
 • studentai ir tyrėjai, kurie domisi ar dirba gyvybės mokslų srityje, nori įdarbinti savo žinias bei komercializuoti turimas idėjas;
 • mokslo ir studijų institucijos;
 • verslo kūrimo pradėjimu suinteresuota visuomenės dalis.

Klientams teikiamos paslaugos:

 • Renginiai (tematiniai renginiai, hakatonai, pitch mokymai, atviros paskaitos visuomenei, atvirų durų dienos, „Master classes“ mokymai startuoliams)
 • Ekspertinės konsultacijos (tarptautinių ir nacionalinių priemonių kvietimai, MTEP veiklų vertinimas dėl pelno mokesčio lengvatos, verslo subjektų vykdomų veiklų atitikimas MTEP bei sumanios specializacijos  krypčiai pagal prioritetą „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“, paraiškų rengimas pagal MITA administruojamas priemones/projektus/programas, investicijų pritraukimas, nacionalinių ir tarptautinių partnerių paieška). Aktulūs dokumentai.
 • Lietuvos ir užsienio ekspertų konsultacijos (efektyvus verslo idėjos pristatymas investuotojams/partneriams, intelektinės nuosavybės reglamentavimas ir idėjų patentavimas, verslo vystymas: verslo kūrimas, rinkodara, kliento paieška ir kt., technologijos patikrinimas/testavimas)

Kontaktai

Tel. Nr. (8 5) 2644 708,  [email protected]

    

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-20