BDAR

KlasterLT

Verslo ir mokslo partnerystės tarptautiškumo skatinimas (KlasterLT)

Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) 

Projekto partneriai:

 • VšĮ Lietuvos inovacijų centras
 • VšĮ „Versli Lietuva“

Projekto vertė: 1.081.579 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011 m. spalis–2015 m. spalis (49 mėn.)

Projekto tikslas: skatinti verslo ir mokslo klasterizaciją ir prisijungimą prie tarptautinių inovacinių tinklų, pristatyti Lietuvoje kuriamas inovacijas tarptautiniu mastu.

Projekto veiklos:

 1. verslo ir mokslo subjektų jungimosi į klasterius skatinimas;
 2. esamų klasterių plėtros aktyvinimas;
 3. klasterių tarptautiškumo bei smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektų jungimosi į tarptautines klasterių iniciatyvas skatinimas;
 4. paskatų verslo tarptautiškumui inovacijose ir partnerystėje formavimas – Lietuvos inovacijų ir mokslinių tyrimų potencialo propagavimas;
 5. konsultavimas teisiniais, finansiniais ir kt. klausimais;
 6. dalyvavimas parodose;
 7. renginių organizavimas.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

 • konsultuoti 1065 SVV subjektai
 • įsteigti 24 klasteriai (iš jų 3 – tarptautiniai)
 • atliktos 184 tarptautinių partnerių paieškos
 • 19 SVV subjektų, įsijungusių į tarptautinius klasterius
 • parengta klasterių studija
 • išleisti 2 inovatyvių įmonių katalogai
 • išleisti 3 inovatyvių įmonių potencialą pristatantys leidiniai

Projekto tinklalapis: http://www.klaster.lt

Projektas vykdytas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę „Inogeb LT-3“.

Leidiniai

    

    

    

  

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-07