BDAR
Close

MITAP

Mokslo ir tyrimų atvira prieiga (MITAP)

Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)

Projekto partneriai:

 • Aleksandro Stulginskio universitetas
 • Gamtos tyrimų centras
 • Kauno technologijos universitetas
 • Klaipėdos universitetas
 • Lietuvos energetikos institutas
 • Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
 • VMTI Inovatyvios medicinos centras
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 • Vilniaus universitetas

Projekto vertė: 1.158.480 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012 m. gruodis–2015 m. rugpjūtis (32 mėn.)

Projekto tikslas: technologijų perdavimui tinkamos aplinkos atviros prieigos centruose (APC) sudarymas, siekiant stiprinti Lietuvos tyrėjų tarptautinį konkurencingumą Europos mokslinių tyrimų erdvėje.

Projekto veiklos:

 1. viešosios prieigos prie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklų rezultatų užtikrinimas;
 2. APC veiklos bendras centralizuotas viešinimas;
 3. technologijų perdavimo veiklų APC organizavimas bei vykdymas.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

 • mokslo ir studijų institucijose įregistruota 17 APC
 • E. Mokslo vartuose parengta informacija apie Lietuvos mokslo ir studijų institucijų teikiamas paslaugas, mokslo rezultatus
 • parengta metodika dėl APC išteklių valdymo, paslaugų kainodaros, MTEP veiklų rezultatų viešosios prieigos užtikrinimo, intelektinės nuosavybės apsaugos ir valdymo, technologijų perdavimo, mokslinių tyrimų rezultatų komercinimo.
 • parengtas APC viešinimo planas, įgyvendintos viešinimo priemonės (parengtas APC teigiamo įvaizdžio formavimo paketas, išleistas bendras ir individualūs kiekvienam APC informaciniai leidiniai bei individuali vaizdo medžiaga, publikuoti informaciniai straipsniai)
 • vykdytas kvalifikacijos tobulinimas įvairiomis temomis (APC išteklių valdymas, intelektinės nuosavybės apsauga ir valdymas, MTEP rezultatų komerciniams, MTEP veiklų rezultatų viešosios prieigos užtikrinimas, technologijų perdavimas)
 • organizuoti jungtiniai APC paslaugų ir MTEP rezultatų, bendradarbiavimo galimybių bei „Open R&D Lietuva“ tinklo pristatymo vizitai Prancūzijoje („Biofit 2014“), Japonijoje, Italijoje („Expo 2015“)

Projektas vykdytas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę „MTTP kokybė ir ekspertų rengimas“.

Leidiniai 

  

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-20