BDAR
gdpr

MITAP II

Mokslo ir tyrimų atvira prieiga (MITAP II)

Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) 
Projekto vertė: 2.151.874 Eur 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015 m. spalis–2019 m. balandis (43 mėn.)

Projekto tikslas: skatinti atvirą prieigą prie tyrimams reikalingų paslaugų ir MTEP rezultatų mokslo ir studijų institucijose ugdant aukštųjų mokyklų ir valstybinių mokslinių tyrimų institutų mokslininkų ir kiti tyrėjų, mokslo vadybininkų gebėjimus identifikuoti moksliniams tyrimams reikalingas paslaugas ir komercinti MTEP rezultatus bei organizuoti bendrą MTEP rinkodarą naudojant „Open R&D Lietuva” ženklą

Projekto veiklos:

1. Gebėjimų identifikuoti tyrimams reikalingas paslaugas ir komercinti MTEP rezultatus ugdymas.

 • Mokslo paslaugų identifikavimo  mokymai;
 • Technologijų identifikavimo ir perdavimo praktinių gebėjimų ugdymas (stažuotės).
2. Bendros Lietuvos MTEP rinkodaros vykdymas, panaudojant „Open R&D Lietuva“ ženklą.
 • „Open R&D Lietuva“ kontaktų centro įkūrimas;
 • MSI atviros prieigos MTEPI paslaugų pristatymas tarptautinių renginių bei susitikimų metu;
 • „Open R&D Lietuva” prekės ženklo rinkodaros priemonių paketo parengimas ir rinkodaros kampanijos vykdymas.

Planuojami projekto rezultatai:

 • 100 mokslininkų ir kitų tyrėjų, pakėlusių kompetencijas mokslo vadybos/ paslaugų identifikavimo tema;
 • 70 mokslininkų ir kitų tyrėjų, stažuotėse įgijusių praktinių žinių mokslo rezultatų komercinimo, paslaugų/technologijų ir produktų identifikavimo tema;
 • Įkurtas MTEP paslaugų kontaktų centras – 1 vnt;
 • Suteiktų tarpininkavimo paslaugų verslo subjektams, mokslo institucijoms randant reikiamas MTEP paslaugas skaičius (min. 500 aktyvių kontaktų);
 • Parengtos komandiruočių ir stažuočių atrankos metodikos;
 • Parengtas 1 rinkodarinių priemonių paketas (savireklamos prekių paketas: viešinimo kampanijos, leidiniai, el.knyga (prezentacija), reportažai ir pan.) ir įvykdyta rinkodaros kampanija;
 • Suorganizuoti/ koordinuoti MSI atviros prieigos MTEPI paslaugų pristatymai:
  • 14 jungtinių MTEP paslaugų / mokslo potencialo pristatymų (14 vizitų po 10 asm.);
  • 126 tikslinių vizitų ir susitikimų su potencialiais partneriais užsienyje, parodose, konferencijose;

„Open R&D Lietuva“ tinklo prezentacija

Kontaktai

 • Gintarė Narakienė, Open R&D Lietuva tinklo vadovė, tel. 8 610 39 339, el. p. [email protected] 

Projektas vykdomas pagal patvirtintą 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-ESFA-V-711 priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-02