BDAR

Science Link

Pažangiausio didelio masto fotonų ir neutronų mokslinių tyrimų infrastruktūros klasterio ir vartotojų tinklas, skatinantis inovacijas ir verslumą Baltijos jūros regione (Science Link)

Projekto vykdytojas: Deutsches Elektronen Synchrotron DESY (Vokietija)

Projekto partneriai:

  • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)
  • VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centro Puslaidininkių fizikos institutas
  • kitų 14 partnerių iš 7 Baltijos jūros regiono valstybių

Projekto vertė: 3.618.930 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011 m. rugsėjis–2014 m. birželis (33 mėn.)

Projekto tikslas: sukurti fotonų ir neutronų mokslinių tyrimų infrastruktūros klasterio ir vartotojų tinklą, skirtą užmegzti aktyvų tarptautinį bendradarbiavimą tarp didelių mokslinių tyrimų infrastruktūrų, universitetų, įmonių (ypač mažų ir vidutinių) ir valstybės įstaigų, bei skatinti inovacijas ir verslumą Baltijos jūros regione, pasiūlant išskirtines galimybes atlikti eksperimentus privačiam sektoriui didelio masto mokslinių tyrimų infrastruktūrose. 

Projekto veiklos:

  1. informavimas ir potencialių vartotojų pritraukimas į didelio masto mokslinių tyrimų infrastruktūras;
  2. regioninio atstovybių tinklo sukūrimas, informacijos, konsultacijų ir pagalbos per jį teikimas potencialiems vartotojams;
  3. konkursų skelbimas ir įmonių atranka naudotis didelio masto mokslinių tyrimų infrastruktūrų paslaugomis;
  4. žinių apie vartotojų poreikius bei paslaugų reikalingumą kaupimas.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

  • 49 Baltijos regiono įmonės, pasinaudojusios fotonų ir neutronų mokslinių tyrimų infrastruktūra eksperimentams atlikti
  • sukurtas regioninis atstovybių tinklas, teikiantis informaciją, konsultacijas ir pagalbą potencialiems didelio masto mokslinių tyrimų infrastruktūrų vartotojams

Projektas vykdytas pagal Baltijos jūros regiono programą 2007–2013.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-07