BDAR

Smart-up BSR

Projekto santrumpa: Smart-up BSR

Projekto pavadinimas: BSR Stars S3 – Sumanios specializacijos įgyvendinimo stiprinimas Baltijos jūros regione kuriant inovacijų centrus (Improving smart specialization implementation of the Baltic Sea Region through orchestrating innovation hubs)

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: 2017 m. spalio 1 d. – 2020 m. rugsėjo 30 d. (36 mėnesiai)

Projekto biudžetas: 2,4 Eur (Europos regioninio plėtros fondo ir kitų šaltinių lėšos – 1,9 Eur)

Smart-up BSR projekto tikslas - padėti Baltijos jūros regiono (toliau – BJR)  šalims spręsti problemas, su kuriomis jos susiduria įgyvendinant regioninę mokslinių tyrimų ir inovacijų politiką, dalinantis ES sumaniosios specializacijos ekspertų (Regionų komiteto, ES jungtinio tyrimų centro) gerąja praktika ir bendrai kuriant sumanios specializacijos įgyvendinimo koncepcijas. Projekto rezultatai leis partneriams ir kitiems Baltijos jūros regione efektyviai realizuoti savo politiką, pašalinti kliūtis ir panaudoti kolektyvines žinias bei patirtį, siekiant veiksmingo regioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo.

Projektas orientuotas į keturias temines sritis: aktyvus sveikas senėjimas, išmanusis miestas, klimato kaita bei žiedinė ir dalijimosi ekonomika.

Pagrindiniai Smart-up BSR rezultatai, kurių bus siekiama organizuojant ir dalyvaujant įvairaus tipo partnerių renginiuose:

• Sumanios specializacijos strategijų ir planų atnaujinimas regionuose;

• BJR makroregioninis bendradarbiavimas ir įsitraukimas į sisteminę tarptautinę partnerystę;

• Naujos priemonės ir platformos įsitraukimui, vertės kūrimui ir inovacijų centro plėtojimui naudojant veiksmingas metodikas, kurios realizuotų sumanios specializacijos prioritetus praktikoje;

• BJR rekomendacijos EK dėl makroregioninės politikos vystymo, įgyvendinimo ir įsitraukimo;

• Apmokyti įvairūs profesionalai, kurie galės dalyvauti fasilitavimo veiklose siekiant efektyvaus sumanios specializacijos įgyvendinimo;

• Pagerintas sumanios specializacijos suinteresuotųjų šalių įsitraukimas, taip pat sumanios specializacijos realizavimo efektyvumas ir sklaida partnerių regionuose.

Projekto partneriai:

Eil. Nr.

Partnerio pavadinimas (orig.)

Šalis

1.

Aalto University Foundation sr (vadovaujantis partneris)

Suomija

2.

Helsinki-Uusimaa Regional Council

Suomija

3.

The City of Aarhus

Danija

4.

Tallinn City Enterprise Department

Estija

5.

Brandenburg Ministry of Justice, European Affairs and Consumer Protection

Vokietija

6.

University of Latvia

Latvija

7.

Liepaja University

Latvija

8.

The Agency for Science, Innovation and Technology

Lietuva

9.

Klaipeda Science and Technology Park

Lietuva

10.

Metropolitan Area Gdańsk-Gdynia-Sopot

Lenkija

11.

ITMO University

Rusija

12.

Cursor Oy, Kotka-Hamina Regional Development Company

Suomija

13.

Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia

Latvija

 

Projektas taip pat turi 23 asocijuotas partneres - įvairias organizacijas iš Suomijos, Rusijos, Danijos, Lietuvos, Latvijos, Vokietijos, Estijos, Norvegijos, Belgijos ir Švedijos.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-07