BDAR

SOIbio

SOI (Silicon on Insulator) planarinių subbanginių struktūrų optiniams biojutikliams tyrimai bei šioje srityje dirbančių mokslininkų ir kitų tyrėjų tarptautinio konkurencingumo ugdymas (SOIbio)

Projekto vykdytojas: VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC)

Projekto partneriai:

  • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)

Projekto vertė:  422.969 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2013 m. rugsėjis–2015 m. kovas (18 mėn.)

Projekto tikslas: vykdyti SOI planarinių subbanginių struktūrų fundamentinius mokslinius tyrimus, ugdant tyrėjų tarptautinį konkurencingumą.

Projekto veiklos:

  1. įgyti naujų mokslinių žinių ir pasiekti mokslinę ir technologinę pažangą SOI planarinių subbanginių struktūrų optiniams biojutikliams fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų srityje ir sustiprinti Lietuvos mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencijas, gebėjimus ir žinias šioje srityje tarptautiniu lygiu (FTMC);
  2. sustiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikaciją komercinant mokslinių tyrimų rezultatus, ugdant tarptautinį konkurencingumą, tobulinat intelektinės nuosavybės apsaugą ir valdymą (MITA).

Pagrindiniai projekto rezultatai:

  • organizuoti mokslo ir verslo bendradarbiavimo, konkurencingumo ugdymo bei intelektinės nuosavybės apsaugos, valdymo ir komercializavimo mokymai (MITA)

Projektas vykdytas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-07