BDAR

StarDust

Strateginis projektas dėl tarptautinių komercinių veiklų mokslinių tyrimų ir inovacijų, klasterių ir MVĮ tinklų srityje (StarDust)

Projekto vykdytojas: Vinnova (Švedija)

Projekto partneriai:

 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)
 • VšĮ „Bendruomenių santykių konsultantai“
 • Kauno technologijos universitetas
 • VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas
 • Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
 • VšĮ Pietų Lietuvos verslo kooperacijos centras
 • VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas
 • kiti 28 partneriai iš 8 Baltijos jūros regiono valstybių 

Projekto vertė: 6.549.220 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010 m. rugsėjis–2013 m. gruodis (40 mėn.)

Projekto tikslas: plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą, sukurti kritinę masę pasaulinio lygio inovacijų ir verslo centrų Baltijos jūros regione, siekiant padidinti regiono patrauklumą ir konkurencingumą pasaulyje. 

Projekto veiklos:

 1. darbas su didžiausiu potencialu (iššūkiai, kurie gali būti įveikti pasinaudojant egzistuojančiais privalumais regione tam tikrose tematinėse srityse);
 2. ryšių tarp stiprių regiono tyrimų ir inovacijų centrų plėtojimas ir stiprinimas pilotinių tarptautinio bendradarbiavimo projektų pagalba;
 3. naujų tarptautinio bendradarbiavimo įrankių ir mechanizmų sukūrimas;
 4. makroregioninių tyrimų ir inovacijų veiklų strateginiame valdyme koordinavimas.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

 • sustiprintas tarptautinis bendradarbiavimas
 • pagerintas tarptautinis žinių ir technologijų perdavimas
 • į projekto veiklas įtraukta daugiau kaip 850 mažų ir vidutinių įmonių
 • pristatyti 35 nauji produktai ir koncepcijos
 • parašyta 10 mokslinių darbų

Projektas vykdytas pagal Baltijos jūros regiono programą 2007–2013.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-07