BDAR

Technologijos ir mokslas

Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui

Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)

Projekto partneriai:

 • VšĮ Kauno mokslo ir technologijų parkas
 • VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas
 • Lietuvos darbdavių konfederacija
 • VšĮ Lietuvos inovacijų centras
 • Lietuvos pramonininkų konfederacija
 • Lietuvos verslo konfederacija
 • VšĮ „Saulėtekio slėnis“
 • VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas
 • VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas 

Projekto vertė: 4.035.607 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012 m. vasaris–2015 m. lapkritis (45 mėn.)

Projekto tikslas: skatinti mokslinių tyrimų ir technologijų, inovacijų plėtrą, verslo ir mokslo partnerystę, žinių komercinimą ir technologijų perdavimą. 

Projekto veiklos:

 1. konsultacijų teikimas;
 2. inovatyvios idėjos patikrinimas;
 3. tarptautinėms mokslinių tyrimų ir inovacijų programoms teikiamų paraiškų rengimas;
 4. partnerių paieška;
 5. Inoskaitos konsultacijų smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, kurie pradės vykdyti naujas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas, teikimas;
 6. prototipų komercinimo ir skatinimo vykdymas;
 7. technologijų, inovacijų ir startuolių pristatymas TV laidose siekiant paskatinti visuomenės verslumą.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

 • konsultuoti 3626 SVV subjektai
 • sukurtos 47 technologinės įmonės
 • parodytos 36 TV laidos
 • transliuotos 36 radijo laidos

Projektas vykdytas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę „Inogeb LT-3“.

Leidiniai

   

  

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-07