BDAR

Technostartas

Naujų technologinių įmonių inkubavimas (Technostartas)

Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)

Projekto partneriai:

 • VšĮ Kauno mokslo ir technologijų parkas
 • VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas
 • VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas

Projekto vertė: 1.039.540 Eur 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2013 m. gegužė–2015 m. rugsėjis (29 mėn.) 

Projekto tikslas: skatinti naujų inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektų kūrimą, mažinant pirminius veiklos kaštus pradiniame įmonės veiklos etape bei prisidedant prie naujų, aukštą pridėtinę vertę kuriančių produktų, technologijų, paslaugų sėkmingo pateikimo į rinką. 

Projekto veiklos:

 1. informacijos apie mokslinių tyrimų komercinimą, inovacijų diegimą, idėjų kūrimą ir generavimą sklaida;
 2. technologinių idėjų rinkimas;
 3. technologinių idėjų ekspertinio vertinimo organizavimas, idėjų vystymo stebėsena;
 4. veiklos pradžios inkubavimo paslaugų paketų naujiems technologiniams SVV subjektams teikimas;
 5. mentorių paslaugų naujiems technologiniams SVV subjektams teikimas.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

 • atrinkta 100 komercinimui tinkamų technologinių idėjų;
 • įsteigtos 45 naujos technologinės įmonės;
 • rinkai pateikta 15 naujų paslaugų / produktų.

Projektas vykdytas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę „Inogeb LT-3“. 

Projekto įmonės

21 nauja įmonė VILNIUJE:

 • Informacinės technologijos (12)
 • Mechanikos inžinerija (3)
 • Matavimų inžinerija (1)
 • Fizika (2)
 • Matematika (1)
 • Agronomija (1)
 • Elektros ir elektronikos inžinerija (1)

15 naujų įmonių KAUNE:

 • Informacinės technologijos (11)
 • Mechanikos inžinerija (2)
 • Medžiagų inžinerija (1)
 • Chemija (1)

3 naujos įmonės KLAIPĖDOJE:

 • Informacinės technologijos (1)
 • Mechanikos inžinerija (2)
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-07