BDAR
gdpr

TYKU

Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas (TYKU)

Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)
Projekto vertė: 538.918 Eur
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. balandis–2014 m. kovas (60 mėn.)

Projekto tikslas: ugdyti mokslininkų ir kitų tyrėjų, mokslo ir studijų, ekspertinių ir koordinavimo institucijų ekspertų ir darbuotojų gebėjimą integruotis į Europos mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros erdvę bei paskatinti mokslininkų dalyvavimą mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros projektuose. 

Projekto veiklos:

 1. mokymai mokslininkams ir kitiems tyrėjams;
 2. mokymai mokslo ir studijų, ekspertinių ir koordinavimo institucijų ekspertams ir darbuotojams;
 3. praktiniai paraiškų rengimo mokymai mokslininkams ir kitiems tyrėjams;
 4. mokslininkų ir kitų tyrėjų dalyvavimas tarptautinių programų tiksliniuose renginiuose;
 5. Lietuvos tyrėjų dalyvavimas tiksliniuose konsorciumo susitikimuose;
 6. Lietuvos atstovų dalyvavimas Europos technologinių platformų veiklose;
 7. Jungtinio tyrimų centro darbinis vizitas;
 8. konferencija „Lietuvos dalyvavimas tarptautinėse mokslo ir technologijų plėtros programose“;
 9. išverstų Europos Komisijos dokumentų leidyba;
 10. informacinė sklaida apie mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programas. 

Pagrindiniai projekto rezultatai:

 • apmokyti 322 mokslininkai ir kiti tyrėjai
 • apmokyti 95 mokslo ir studijų, ekspertinių ir koordinavimo institucijų ekspertai ir darbuotojai

Projektas vykdytas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę „MTTP kokybė ir ekspertų rengimas“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-02