BDAR
gdpr

InnoCAPE

Pramonė 4: inovacijų ekosistemos transformacija stiprinant viešojo sektoriaus gebėjimus (InnoCAPE)

 

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: 2019 m. sausio 1 d. – 2021 m. birželio 30 d. (30 mėnesių)

Projekto biudžetas: 2,8 mln. Eur

Tikslas  padidinti skaitmeninių inovacijų centrų (angl. k. digital innovation hub, DIH) pajėgumus Baltijos jūros regione, siekiant, kad jie taptų nauju Pramonė 4.0 strategijų ir skaitmeninimo politikos įgyvendinimo įrankiu. Lenkijos Mokslo ir švietimo ministerija bei Estijos Ekonomikos ir komunikacijų ministerija, atsakingos už ES Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plano inovacijų politiką (angl.k. Policy Area Coordinator for INNOVATION of the EU Strategy for the Baltic Sea Region’s Action Plan) išreiškė palaikymą ir nominavo InnoCAPE projektą Flagship iniciatyvai. Projektas orientuotas į keturias temines sritis: aktyvus sveikas senėjimas, išmanusis miestas, klimato kaita bei žiedinė ir dalijimosi ekonomika.

Nauda Baltijos jūros regionui: 

• Projektas užtikrina naują Baltijos ir Skandinavijos šalių partnerystės patirtį, didindamas bendradarbiavimo ir inovacijų kūrimo perspektyvas;

• Pridėtinė vertė sukuriama per bendrą skaitmeninės brandos (angl. k. digital maturity) vertinimo įrankį, leisiantį palyginti šalis bei identifikuoti sprendimų reikalaujančias sritis, siekiant sėkmingo skaitmenizavimo politikos priemonių įgyvendinimo;

• Pridėtinė vertė, sukuriama per gerosios patirties mainus, leisianti mažinti atotrūkį tarp Baltijos ir Skandinavijos šalių;

• Projekto rezultatai prisidės prie ES Baltijos jūros regiono strategijos ir veiksmų plano įgyvendinimo;

• Stipresnis tinklas, geresnis regiono reprezentavimas, didesnės galimybės pasinaudoti H2020 finansavimo galimybėmis ir įtraukti Baltijos šalis.

Projektas apjungia vienas stipriausių savo šalyse MTEPI ir skaitmeninimo organizacijų:

Valstybinės institucijos

 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, Lietuva
 • Ekonomikos ministerija, Latvija
 • Tartu savivaldybė, Estija
 • Valdžios institucijos kaip asocijuoti partneriai
 • Lietuvos inovacijų centras, Lietuva
 • Pietų Ostrobotnijos pramonės, prekybos ir amatų rūmai, Suomija
 • Pietų Ostrobotnijos regiono savivaldybės taryba, Suomija
 • Seinejokio verslo vystymo centras, Suomija
 • Vesterboteno regiono savivaldybės taryba, Švedija
 • Norvegijos mokslinių tyrimų taryba, Norvegija
 • *Innovation Norway, Norvegija (neformaliai)

Skaitmeniniai inovacijų centrai

 • Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas (Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centras), Lietuva
 • Latvijos informacinių technologijų klasteris (DIH “IT Cluster”), Latvija
 • Tartu universitetas (DIH Tartu), Estija
 • Seinejokio taikomųjų mokslų universitetas (DIH “IoT-Compass”), Suomija
 • Oulu universitetas (DIH “Super IoT”), Suomija
 • Umeo universitetas (DIH “ProcessIT Innovations”), Švedija
 • RISE Acreo AB (MTEP institutas kaip skaitmeninių inovacijų centras), Švedija
 • DIGITALNORWAY (pramonės bendradarbiavimo centras kaip skaitmeninių inovacijų centras), Norvegija

Visi skaitmeninių inovacijų centrai turi tvirtą pagrindą, nes veikia kaip universitetas, MTEP institucija, infomacinių technologijų klasteris, pramonės paslaugų teikėjas ar tarpininkas kaip mokslo ir technologijų parkas. Partnerystė užtikrina skirtingus požiūrius į skaitmeninių inovacijų centrų vystymą bei plačias mokymosi galimybes. 

Kontaktai:

 • Erika Slunksnytė, tel. +370 603 87 730, erika.slunksnyte@mita.lt

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-16