BDAR
gdpr

InoLink

Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra (InoLink)

Projekto pavadinimas: „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra  (InoLink)“
Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA).
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016.07.12- 2022.11.30
Projekto vertė: 2 411 024,02 Eur.
Finansavimo šaltinis: projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis

Projekto tikslas – skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą.

Projekto partneris: Lietuvos inovacijų centras.

Projekto uždaviniai:

  • skatinti įmonių jungimąsi į klasterius bei didinti klasterių brandą;
  • plėtoti klasterių tarptautiškumą bei skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektų jungimąsi į tarptautines klasterių iniciatyvas.

Projekto metu bus organizuojamos klasterių brandinimo sesijos, tikslinės ekspertinės konsultacijos klasterių plėtros ir augimo klausimais, renginiai klasteriams bei informaciniai renginiai SVV subjektams, vykdoma informacijos sklaida per www.klaster.lt (tinklapį turinys lietuvių ir anglų kalbomis). Siekiant Lietuvos klasterių tarptautiškumo, bus organizuojami užsienio partnerių paieškos renginiai pagal sumanios specializacijos kryptis, teikiamos partnerių paieškos paslaugos, teikiamos konsultacijos dėl naujų tarptautinių narių įtraukimo į klasterius bei Lietuvos SVV įsitraukimo į užsienyje veikiančius klasterius. Bus išleistas leidinys apie Lietuvoje veikiančius klasterius investuojančius į technologijas ir MTEPI.

Svarbūs dokumentai

Kontaktai:

Jolita Razumienė, projekto vadovė, tel. 8 604 78790, el. paštas [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-21