BDAR
gdpr

InterInoLT

Lietuvos verslo integracija į tarptautines eksperimentinės plėtros ir inovacijų vertės grandines (InterInoLT)

 • Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) 
 • Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. lapkritis  - 2022 m. lapkritis (36 mėn.).
 • Skirtas finansavimas: 1 622 776 Eur. 
 • Projektą finansuoja: Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – sukurti Lietuvos eksperimentinės plėtros ir inovacijų atstovų („ambasadorių“) tinklą, viešinantį Lietuvos ekperimentinės plėtros ir inovacijų (EPI) potencialą užsienyje: didinant LT subjektų pritraukiamas lėšas iš tarptautinių MTEPI programų; investicijų pritraukimą į globaliai rinkai skirtus inovacinius projektus bei aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų (inovacijų) eksportą (padėti įmonėms išeiti iš MTEPI „smėlio dėžės“ Lietuvoje į užsienį).

Projekto partneriai: 

 • Lietuvos inovacijų centras;
 • Lietuvos pramonininkų konfederacija.

Projekto uždaviniai

 • Didinti Lietuvos eksperimentinės plėtros ir inovacijų (EPI) potencialo žinomumą užsienyje,
 • Užtikrinti įmonėms inovacijų konsultacijų dėl įsijungimo į tarptautines vertės grandines teikimą, tarptautinių partnerių paieškos bei EPI kuriant ir teikiant produktus globaliai rinkai.

Projekto veiklos

 • Lietuvos EPI potencialo žinomumo užsienyje didinimas,
 • Inovacijų konsultacijų teikimas įmonėms dėl įsijungimo į tarptautines vertės grandines, tarptautinių partnerių paieškos  bei EPI kuriant ir teikiant produktus globaliai rinkai.

Projekto aprašymas

Lietuvoje daugiausiai investuojama į mokslinius tyrimus (MT) ir jų kūrimo infrastruktūrą, ženkliai mažiau į eksperimentinę plėtrą (EP) (pvz. priemonė Intelektas LT) ir EP infrastuktūrą (priemonės: Inoklaster LT, Intelektas LT), tai yra investuojama į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) potencialo formavimą nepakankamai skiriant dėmesio to potencialo pavertimui inovacijomis bei pajamomis. Dalis MTEP sukuriamo potencialo panaudojama, bet dažniausiai tai vyksta lokaliai - Lietuvos teritorijoje. Tai yra verslas kartu su mokslo ir studijų institucijomis, generuojančiomis komercines pajamas už MTEP paslaugas bei klasteriais, orientuojasi į Lietuvos rinką, todėl pasireiškia „smėlio dėžės“ efektas. Didelės pridėtinės vertės produktų (MTEP rezultatais grįstų inovacijų ir MTEP paslaugų) eksporto apimtys yra mažos. Lietuvos aukštųjų technologijų produktų eksportas svyruoja tarp 5-8 proc. viso eksporto (tai vienas iš žemiausių rodiklių ES). Lietuvos subjektų dalyvavimas ES MTEPI programose yra vangus ir pasyvus. Daugiau kaip 90 proc. atvejų Lietuvos verslo subjektai dalyvauja projektuose kaip partneriai su nedideliais biudžetais ir tik išimtiniais atvejais yra projektų koordinatoriais.

Problema – atskiri Lietuvos ūkio subjektai (su retomis išimtimis biotechnologijų, lazerių ir fotonikos, informacinių technologijų sektoriuose) neturi potencialo savarankiškai integruotis į tarptautines EPI vertės kūrimo grandines (atsiduria MTEP „smėlio dėžės“ spąstuose).

Kontaktai

 • Paulius Petrauskas, projekto vadovas, tel. (+370) 604 78805, el. paštas paulius.petrauskas@mita.lt

Tarptautiniai ekspertai

 • Gintaras Vilda, tel. (+370) 686 13581, el. p. gintaras.vilda@interino.lt
 • Mantas Vilys, tel. (+370) 686 50156, el. p. m.vilys@lic.lt
 • Romualdas Petraitis, tel. (+370) 686 00199, el. p. romualdas.petraitis@inovacija.eu
 • Sander van der Molen, tel. (+370) 613 59730, el. p. sander.vandermolen@civitta.com
 • Sigitas Brazinskas, tel. (+370) 698 03730, el. p. sigitas.brazinskas@outlook.com

Nacionaliniai ekspertai

 • Adomas Jelinskas, tel. (+370) 655 19090, el. p. a.jelinskas@lic.lt
 • Alfredas Šostko, tel. (+370) 601 83505, el. p. a.sostko@lic.lt
 • Andrius Balsys, tel. (+370) 655 28195, el. p. andrius.balsys@mita.lt
 • Giedrius Janušauskas, tel. (+370) 687 15305, el. p. giedrius.janusauskas@mita.lt
 • Danuta Murygina, tel. (+370) 615 31906, el. p. danuta.murygina@interino.lt
 • Rasa Rotomskienė, tel. (+370) 612 48391, el. p. rasa.rotomskiene@lpk.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-22