BDAR
gdpr

Naujo tipo viešųjų pirkimų skatinimas

Naujo tipo (inovatyviųjų ir ikiprekybinių) viešųjų pirkimų skatinimas

Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Projekto biudžetas: 341 145,92 Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė:  45 mėn.

Projekto tikslas:  sumažinti korupcijos atsiradimo ir plitimo veiksnius viešajame sektoriuje ugdant perkančiųjų organizacijų kompetencijas ikiprekybinių ir inovatyviųjų viešųjų pirkimų vykdymo srityje. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas ekspertinis kompetencijos tinklas, parengta metodologinė informacija, pavyzdiniai dokumentai ir organizuoti mokymai perkančiųjų organizacijų darbuotojams. Įgyvendinus projekto veiklas bus pakelta perkančiųjų organizacijų darbuotojų kompetencija rengiant naujo tipo viešųjų pirkimų dokumentus, vykdant pirkimo sutarčių priežiūrą, tokiu būdu sukuriant prielaidas didesniam naujo tipo (inovatyvių ir ikiprekybinių) viešųjų pirkimų skaidrumui, minimizuojant korupcijos pasireiškimo rizikas Lietuvos perkančiosioms organizacijoms perkant inovatyviuosius produktus.

Projekto veiklos

Kontaktai

Raimondas Pučka
Teisės, pirkimų ir vertinimų skyrius
Vyriausiasis specialistas
Tel. (+370) 600 46018
El. p. [email protected]

Projektas finansuojamas  iš Europos socialinio fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916 priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-20