BDAR
gdpr

Smart InoTech pramonei

Sumanios specializacijos MTEP  rezultatų diegimo, skaitmeninant gamybos procesus, pramonės įmonėse fasilitavimas (Smart InoTech pramonei)

Projekto numeris: Nr. 01.2.1-LVPA-V-842-01-0004

Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. kovas - 2022 m. kovas (36 mėn.).
Projekto vertė: 2,2 mln. Eur.

Projekto tikslas: skatinti Lietuvos pramonės įmones absorbuoti (diegti) MTEP rezultatus Sumanios specializacijos srityje,  skaitmeninant gamybos procesus, siekiant didinti aukštos pridėtinės vertės produktų gamybos mastą.

Projekto partneris: VšĮ Lietuvos inovacijų centras

Projekto uždaviniai

 • skatinti skaitmeninių technologijų pažangą ir pramonės skaitmeninimo inovacijas.
 • MTEP rezultatais grįstų skaitmeninių inovacijų diegimo efektyvumo didinimas.

Projekto veiklos

 • MTEP sumanios specializacijos srityje rezultatais grįstų skaitmeninių inovacijų ir jų plėtros tendencijų viešinimas.
 • Inovacijų konsultavimo paslaugų, formuojant inovacijų partnerystę skaitmeninių technologijų diegime, teikimas.

Projekto aprašymas

Lietuvos inovacijų efektyvumas, t. y. poveikis ekonomikai, lemiantis konkurencingumo augimą, ypač žemas. Visa tai rodo, kad Lietuvoje egzistuoja didelis „mirties slėnis“ tarp MTEP rezultatų (naujų žinių ir technologijų kūrimo) ir inovacijų (technologijų diegimo). Visa tai lemia žemesne pridėtine verte paremtą Lietuvos ūkio struktūrą. Norint transformuoti Lietuvos ūkį link naujų aukštesnę pridėtinę vertę kuriančių veiklų, būtina žymiai padidinti ypač EP ir inovacijų veiklas vykdančių įmonių skaičių ekonomikoje ir sukurti paskatas didesnio ekonominio poveikio inovacijų kūrimui, grįstų naujomis žiniomis. Inovacijų svarbą ir jų specifiką versle taip labai sąlygoja pasaulinės pramonės plėtros tendencijos sietinos su ketvirtąja pramonės revoliucija (Pramonė  4.0).

Šiems iššūkiams spręsti būtina koncentruoti inovacijų paramos ir konsultavimo paslaugas, nukreiptas į: 

 • „mirties slėnio“ tarp MTEP rezultatų (naujų žinių ir technologijų kūrimo) ir inovacijų (technologijų diegimo) minimizavimą;
 • paskatų MTEP rezultatų, taikytinų pramonės skaitmeninimui, absorbcijai sukūrimą;
 • skaitmeninių inovacijų paklausos/pasiūlos skatinimą;
 • įsitraukimo į ES  MTEP rezultatais grįstų skaitmeninių inovacijų kūrimo ir diegimo  vertės grandines;
 • skaitmeninių inovacijų taikymu MTEPI veiklų plėtojimą;
 • skaitmeninių inovacijų centrų (SIC) paslaugų formavimąsi ir plėtrą.

Inovacijų audito ir rekomendacijų parengimo metodika.

Kontaktai

 • Paulius Petrauskas, projekto vadovas, tel. (+370) 604 78805, el. paštas paulius.petrauskas@mita.lt
 • Erika Slunksnytė, ekspertė, tel. (+370 6) 0387 730 erika.slunksnyte@mita.lt
 • Erika Tauraitė-Kavai, ekspertė, tel. (+370 6) 0389 016, el.paštas erika.tauraite-kavai@mita.lt
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-16